Extra energietoeslag voor lage inkomens in Leusden

Heb je een laag inkomen? Misschien ontvang je dit jaar dan een extra energietoeslag van in totaal € 1.300,-. Het gaat om een bedrag van € 800 en een bedrag van € 500 dat in het najaar wordt betaald. Als je aan de voorwaarden voldoet, kun je een aanvraag doen. Wil je hulp bij jouw aanvraag? Maak dan een afspraak bij het Sociaal Maatschappelijk Steunpunt (SMS) van Lariks. Bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 12.30 uur via telefoonnummer 033 303 4444.

Toeslag

Inwoners met een laag inkomen die al bij de gemeente bekend zijn, hebben de energietoeslag al (deels) ontvangen. Het gaat om mensen met een bijstandsuitkering en deelnemers aan de collectieve zorgverzekering voor minima (CZM) die óók recent een verstrekking vanuit een minimaregeling hebben gehad. Je hebt dan al bericht ontvangen en hoeft nu niets te doen. Voor anderen geldt: je kunt zelf een aanvraag doen.

Recht op toeslag

Voor de extra energietoeslag gelden de volgende voorwaarden:

  • Je bent 21 jaar of ouder en woont in Leusden.
  • Je hebt een geldig Nederlands identiteitsbewijs of een geldige verblijfsvergunning.
  • Je hebt een laag inkomen en je ontvangt maandelijks niet meer dan de hieronder genoemde bedragen (dit zijn de bedragen tot 130% van de bijstandsnorm, excl. vakantiegeld).
Gezinssamenstelling 21 jaar tot AOW-leeftijd Vanaf AOW-leeftijd
Alleenstaande (ouder) € 1.360,75 € 1.513,70
Samenwonend/getrouwd € 1.943,93 € 2.050,54

Je kunt het hele kalenderjaar 2022 nog deze extra energietoeslag aanvragen.

Geen recht op toeslag

Wanneer heb je geen recht op deze extra energietoeslag?

  • Je hebt een inkomen hoger dan de bedragen die hierboven genoemd zijn op grond van jouw leeftijd en gezinssamenstelling.
  • Je bent jonger dan 21 jaar.
  • Je woont in een instelling.
  • Je ontvangt studiefinanciering op grond van de Wet studiefinanciering (Wsf) of een basistoelage op grond van de Wet Tegemoetkoming Onderwijsbijdrage en Schoolkosten (WTOS).
  • Je hebt de toeslag al (deels) ontvangen van de gemeente Leusden of een andere gemeente.
  • Je hebt alleen een briefadres (geen woonadres) in de gemeente Amersfoort of Leusden.

Toeslag aanvragen

Kom je in aanmerking voor de toeslag? Dan kun je die online aanvragen via de rode button:

Aanvragen

DigID

Het is handig om bij de digitale aanvraag, naast de computer, ook een smartphone bij de hand te hebben. Er wordt namelijk om een sms-controle gevraagd. Ook jouw DigiD-gegevens zijn belangrijk. Houd deze bij de hand of neem ze mee naar het Sociaal Maatschappelijk Steunpunt.

Gezondverzekerd.nl

Wanneer je een aanvraag voor de Energietoeslag doet, dan kom je terecht op de pagina Gezondverzekerd.nl. Dit is de organisatie waar de gemeente Amersfoort/Leusden mee samenwerkt en waar jouw aanvraag voor de Energietoeslag kan worden ingediend. Jouw aanvraagformulier wordt vervolgens door de gemeente in behandeling genomen.

Ondersteuning

Loop je bij de aanvraag tegen een technisch probleem aan, dan kun je contact opnemen met het Bureau Minimaregelingen van Gezond Verzekerd via telefoonnummer 033 303 5455. Bereikbaar op werkdagen tussen 9.00 en 12.00 uur en tussen 13.00 en 15.00 uur.