Extra energietoeslag voor lage inkomens in Leusden

Algemeen

Ook in 2023 is er een extra energietoeslag van € 1.300 voor inwoners met een laag inkomen. De voorwaarden vind je op deze pagina. Heb je in 2022 de energietoeslag al gehad? Dan heb je rond 1 maart het eerste deel van € 500,- automatisch op je rekening ontvangen. Als je aan de voorwaarden van 2023 voldoet, ontvang je het resterende bedrag rond 1 september 2023. Heb je in 2022 geen energietoeslag ontvangen, maar wil je in 2023 wel een aanvraag doen? Vul dan hieronder het aanvraagformulier in.

Aanvragen

Lees eerst de voorwaarden op deze pagina om te weten of je in aanmerking komt voor de energietoeslag. Kom je in aanmerking? Dan kan je die via de rode button aanvragen:

Aanvragen

Recht op toeslag

Voor de extra energietoeslag gelden de volgende voorwaarden:

  • Je bent 21 jaar of ouder en woont in Leusden.
  • Je hebt een geldig Nederlands identiteitsbewijs of een geldige verblijfsvergunning.
  • Je hebt een laag inkomen en je ontvangt maandelijks niet meer dan de hieronder genoemde bedragen (dit zijn de bedragen tot 130% van de bijstandsnorm in 2023, excl. vakantiegeld).
Gezinssamenstelling 21 jaar tot AOW-leeftijd Vanaf AOW-leeftijd
Alleenstaande (ouder) € 1.476,64 € 1.654,38
Samenwonend/getrouwd € 2.109,48 € 2.231,89

Geen recht op toeslag

Wanneer heb je geen recht op deze extra energietoeslag?

  • Je hebt een inkomen hoger dan de bedragen die hierboven genoemd zijn op grond van jouw leeftijd en gezinssamenstelling.
  • Je bent jonger dan 21 jaar.
  • Je woont in een instelling.
  • Je ontvangt studiefinanciering op grond van de Wet studiefinanciering (Wsf) of een basistoelage op grond van de Wet Tegemoetkoming Onderwijsbijdrage en Schoolkosten (WTOS).
  • Je hebt de toeslag al (deels) ontvangen van de gemeente Leusden of een andere gemeente.
  • Je hebt alleen een briefadres (geen woonadres) in de gemeente Amersfoort of Leusden.

Geldzorgen

Woon je in Leusden en heb je geldzorgen? Kijk voor de regelingen op Rondkomen in Leusden. Of maak een afspraak bij het Sociaal Maatschappelijk Steunpunt (SMS). Je kunt dit doen door te bellen naar Lariks via telefoonnummer 033 303 44 44 (maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 12.30 uur).