Elke wijk een ‘wijkplan sociaal’

De gemeente gaat samen met sociale partners in de wijken voortaan werken vanuit één ‘wijkplan sociaal’. Dit komt in plaats van de aparte wijkplannen van verschillende organisaties.

Samen met sociale partners en inwoners

De gemeente en sociale partners, zoals Indebuurt033, ABC, GGDrU en SRO, moedigen inwoners aan om gezond en actief te leven door middel van verschillende activiteiten. Dit organiseren we per wijk, nu nog aan de hand van verschillende plannen per wijk. Wethouder Welzijn Micheline Paffen-Zeenni: “Werken vanuit één wijkplan sociaal verbetert en vereenvoudigt de samenwerking tussen de gemeente en de verschillende partners. Daar hebben onze inwoners profijt van. En daar gaat het om: het welzijn van onze meest kwetsbare inwoners staat voor mij voorop.”

De gemeente gaat samen met inwoners en partners uit de wijk doelen voor de wijk opstellen en activiteiten bepalen die helpend zijn om die doelen te bereiken. We betrekken daarbij de partners op het gebied van welzijn, gezondheid, bestaanszekerheid, cultuur, onderwijs, sport en bewegen en de wijkteams. 

Positief effect

In de wijkplannen sociaal komen activiteiten die een positief effect hebben en gezondheidsverschillen verkleinen. Hiervoor maken we gebruik van data-analyse, wetenschappelijke kennis en ervaringskennis van inwoners en professionals in de wijk. 

Planning

In oktober 2024 starten we met het opstellen van drie wijkplannen sociaal: in Nieuwland (waaronder Calveen en Buitengebied-West), in Amersfoort-Zuid (Vermeer-, Berg-, Leusderkwartier en Bosgebied) en in Schothorst-Zielhorst-Hoefkwartier. In 2025 volgen de andere wijken.

Later: sociaal en leefomgeving in één plan

De gemeente wil later nog meer eenheid in de wijkplannen maken. Plannen voor de wijk voor zowel welzijn als de fysieke leefomgeving ontwikkelen we dan in samenhang. Deze besteden dan aandacht aan de inrichting van de openbare ruimte, veiligheid, economie, gezondheid en welzijn. Dit sluit aan bij het coalitieakkoord. Het wijkplan sociaal is een eerste stap in die richting.