Einde Rondes: gemeenteraad vergadert voortaan in raadscommissies

Op dinsdag 13 december 2022 was de allerlaatste vergaderavond De Ronde van de gemeenteraad. De gemeenteraad vergadert vanaf januari 2023 in raadscommissies: de commissies Omgeving, Sociaal, Bedrijvigheid en Bestuur.

Voordat de raad besluit, worden veel onderwerpen eerst in een raadscommissie besproken en voorbereid. Besluiten neemt de commissie niet maar het debat wordt vooral in de commissies gevoerd. Elke raadscommissie is gespecialiseerd in een aantal onderwerpen:

  • Commissie Sociaal: zorg, welzijn, onderwijs, inclusie, werk en inkomen en sport;
  • Commissie Omgeving: ruimtelijke ordening, mobiliteit, wonen, duurzaamheid, energietransitie en grondzaken;
  • Commissie Bedrijvigheid: stedelijk beheer en milieu, veiligheid, sport, kunst en cultuur en (circulaire) economie;
  • Commissie Bestuur: financiën, bestuur, dienstverlening en vastgoed.

Vergadertijden commissies en inspraak

De raadscommissies vergaderen op dinsdag, gemiddeld drie keer in de maand. De ene week vergaderen de commissies Sociaal en Bedrijvigheid, de andere week de commissies Omgeving en Bestuur. De commissies Sociaal, Bedrijvigheid en Bestuur beginnen altijd om 19.00 uur. De commissie Omgeving vergadert ’s middags en ’s avonds: van 14.30 tot 18.00 uur en van 19.00 tot 22.30 uur.

Inwoners, organisaties en instellingen kunnen inspreken in het eerste half uur van een commissievergadering. Dat mag over elk onderwerp gaan dat die commissie aangaat. En hoeft dus niet per se op de agenda te staan.

Voor het kerstreces komen de vergaderagenda’s van de commissies voor 10 en 17 januari op de website Politiek Portaal te staan: amersfoort.raadsinformatie.nl.

De Raad, met de raadsvergadering

De vergaderavond De Raad, met de Actualiteitenraad, informatiemarkt Het Plein voor inwoners en de raadsvergadering Het Besluit zal zoals gewoonlijk gemiddeld een keer in de maand zijn, op dinsdag.

Wat verandert zijn de tijden: De Raad zal beginnen om 15.00 uur, met de Actualiteitenraad, gevolgd door de raadsvergadering Het Besluit. Het Plein zal voortaan van 17.30 uur tot 18.00 uur zijn. De raadsvergadering gaat (als de agenda nog niet af is) na Het Plein en het diner om 19.00 uur weer verder.

Meer informatie over de veranderingen staat ook op de website van de gemeenteraad.

gemeenteraad 2022