De Kunsttribune is gestart

Algemeen

Eind 2025 staat naar verwachting het Huis voor de Stad in Amersfoort. Kunst maakt vanzelfsprekend onderdeel uit van het Huis voor de Stad. Bij het ontwerp en bouw van het Huis voor de Stad moet daarom nu al rekening gehouden worden met een kunstobject of meerdere objecten die aan-, in- of rondom het Huis voor de Stad worden voorgesteld. Om toekomstige gebruikers van het Huis voor de Stad te betrekken bij de keuze van ontwerpen is een Kunsttribune samengesteld. Deze Kunsttribune bestaat uit 10 personen. Zij zijn gekozen uit de vele aanmeldingen die we binnenkregen na een open oproep in september. De Kunsttribune is maandag 31 oktober 2022 voor het eerst bij elkaar gekomen in het stadhuis. Het werd een geslaagde bijeenkomst met een enthousiaste groep deelnemers.

Kijk op kunst

Hoe kun je naar kunst kijken? Welk gevoel roept het op? Tijdens de bijeenkomst van 31 oktober 2022 is dieper op deze vragen ingegaan. Na een korte opening door de programmanager Huis voor de Stad heeft de Kunsttribune kennisgemaakt met enkele leden van de Kunstwerkgroep. De Kunstwerkgroep bestaat uit 7 personen waaronder de architect, de landschapsarchitect van het Huis voor de Stad en de Stadsbouwmeester. De Kunstwerkgroep wordt begeleidt door 2 extern deskundigen die veel ervaring hebben met het begeleiden van dit soort grote kunstprojecten.

In de bijeenkomst is de Kunsttribune geïnformeerd over het proces van de kunstopdracht, is verteld wat er van hen wordt verwacht en heeft tot slot de architect de ontwerpbeelden van het Huis voor de Stad laten zien.  

Drie schetsontwerpen

Om tot een goed ontwerp voor een kunstwerk te komen zijn de afgelopen maanden, onder leiding van de Kunstwerkgroep, 3 kunstenaars geselecteerd. Zij zullen eind november 2022 hun schetsontwerpen presenteren aan de Kunsttribune en de Kunstwerkgroep. In deze bijeenkomst gaat de Kunsttribune hun mening en reactie op de ontwerpen geven aan de Kunstwerkgroep. Die neemt deze vervolgens mee in de besluitvorming rondom de keuze van het uiteindelijke ontwerp.
De komende maanden geven we daarom regelmatig updates over het besluitvormingsproces en de totstandkoming van het kunstwerk.

Vragen

Wil je meer weten over de inhoud van de kunstopdracht? Lees dan de samenvatting van deze kunstopdracht op onze website. Heb je vragen over de Kunsttribune en/of het kunstproject? Stuur die dan naar: ToekomstStadhuis@amersfoort.nl.