Vergaderdata en agenda welstand

De gemeente controleert bouwplannen volgens de eisen van welstand. Bezoekers die aanwezig willen zijn bij de welstandsbeoordeling kunnen dit bij het indienen van de plannen aangeven. Zij krijgen een uitnodiging wanneer hun plan aan bod komt.

Alle vergaderingen van de commissies en van de stadsbouwmeester zijn openbaar:

  • De stadsbouwmeester beoordeelt wekelijks bouwplannen, iedere dinsdagmiddag van 13.00 tot 15.00 uur.
  • De subcommissie Erfgoed houdt 25 vergaderingen per jaar, iedere dinsdagmiddag in de even weken van 14.45 tot 17.00 uur.
  • De commissie Ruimtelijke Kwaliteit komt elke maand één keer bij elkaar op maandag van 15.15 tot 17.30 uur.

De vergaderingen zijn op de Hellestraat 24 in Amersfoort.

Agenda's en verslagen

Stadsbouwmeester

Subcommissie Erfgoed

Commissie Ruimtelijke Kwaliteit