Vergaderdata, agenda's en verslagen welstand

De gemeente controleert bouwplannen volgens de eisen van welstand. Bewoners die bouwplannen indienen en aanwezig willen zijn bij de welstandsbeoordeling, kunnen dit aangeven bij het indienen van de plannen. Zij krijgen een uitnodiging wanneer hun plan aan bod komt.

Alle vergaderingen van de commissies en van de stadsbouwmeester zijn openbaar, u hoeft zich niet aan te melden:

  • De stadsbouwmeester beoordeelt wekelijks bouwplannen, elke dinsdagmiddag van 13.00 tot 15.00 uur.
  • De subcommissie Erfgoed houdt 25 vergaderingen per jaar, elke dinsdagmiddag in de even weken van 14.45 tot 17.00 uur.
  • De commissie Ruimtelijke Kwaliteit komt maandelijks bij elkaar op maandag van 15.15 tot 17.30 uur. Bekijk de vergaderdata.
  • Vindt u een agenda of verslag niet in onderstaand overzicht? Zoek dan via onze Archiefwebsite.

De vergaderingen zijn op de Hellestraat 24 in Amersfoort.

Agenda's en verslagen

Stadsbouwmeester

Subcommissie Erfgoed

Commissie Ruimtelijke Kwaliteit