Plannen in procedure

Overzicht van plannen in procedure waarop u kunt reageren door een inspraakreactie, zienswijze of beroep.

De volgende plannen zijn in procedure. Klik op het plan om te zien of en hoe u een reactie kunt geven. Afhankelijk van de fase waarin het plan zit, gaat dit om een inspraakreactie, zienswijze of beroep. Let daarbij op de termijn waarbinnen uw reactie moet zijn ingediend.

Raadsbesluit over ruimtelijke projecten

Notitie Reikwijdte en Detailniveau de Hoef-West (MER)

Bestemmingsplan Westelijke Ontsluiting

Provincie Utrecht

Voorbereidingsbesluiten

  Vooraankondigingen

  Ontwerpbestemmingsplannen

  Vastgestelde bestemmingsplannen

   Ontwerp wijzigingsplannen

   • Er zijn momenteel geen ontwerp wijzigingsplannen

   Vastgestelde wijzigingsplannen

   • Er zijn momenteel geen vastgestelde wijzigingsplannen

   Ontwerp uitwerkingsplannen

     • Er zijn momenteel geen ontwerp uitwerkingsplannen

     Vastgestelde uitwerkingsplannen

     • Er zijn momenteel geen vastgestelde uitwerkingsplannen

     Ontwerpbesluiten omgevingsvergunningen

     Verleende omgevingsvergunningen

     Vastgestelde beheersverordeningen

     Alle bestemmingsplannen in Amersfoort

     Een overzicht van alle bestemmingsplannen in Amersfoort, zowel geldend als in procedure, vindt u op de website Amersfoort in beeld.

     Vindt u op uw adres meer dan één vastgesteld bestemmingsplan dan geldt het plan met de meest recente datum.

     Heeft u vragen over een bestemmingsplan, neem dan contact op met het Vergunningenloket.