Ontwerpbestemmingsplan Nijkerkerstraat 25b

Burgemeester en wethouders van Amersfoort maken bekend dat, overeenkomstig artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening, het ontwerpbestemmingsplan “Nijkerkerstraat 25b” voor iedereen ter inzage ligt.

Inhoud van het plan

Ham Invest B.V. heeft de gemeente verzocht om het bestemmingsplan voor het perceel Nijkerkerstraat 25 en 25b te wijzigen van woon-, naar bedrijfsbestemming. Ook de aanwezige burgerwoning (Nijkerkerstraat 25) wordt hiermee een bedrijfswoning. Om het gewenste te bewerkstelligen is er een ontwerpbestemmingsplan opgesteld.

Procedure ontwerpbestemmingsplan

Van donderdag 23 juli 2020 tot en met woensdag 3 september 2020 ligt het ontwerpbestemmingsplan Nijkerkerstraat 25b ter inzage in de publiekshal van het stadhuis, Stadhuisplein 1. Het ontwerpbestemmingsplan kan ook digitaal worden geraadpleegd via de landelijke voorziening www.ruimtelijkeplannen.nl (planidentificatie NL.IMRO.0307.BP00185-0201) en via de gemeentelijke website.

Gedurende de periode van terinzagelegging kan iedereen schriftelijk of mondeling zijn of haar zienswijze over het ontwerpbestemmingsplan aan de gemeenteraad kenbaar maken.

Het schriftelijk indienen van een zienswijze kan op 2 manieren:

  • een brief schrijven en deze per post sturen naar:
    de gemeenteraad, t.a.v. meneer C. Aslantürk, Postbus 4000, 3800 EA Amersfoort
  • via het online formulier:
    zienswijze indienen (DigiDMet dit formulier kunt u digitaal een zienswijze indienen; inloggen met DigiD is hierbij verplicht. Als u uw zienswijze digitaal indient, krijgt u een bevestiging via het e-mailadres dat u heeft ingevuld. Uw zienswijze komt automatisch bij de juiste afdeling terecht.

Voor de procedure maakt het geen verschil of u een brief stuurt of een digitaal formulier invult. Uw zienswijze wordt op dezelfde manier behandeld.

U kunt ook gebruik maken van de mogelijkheid om mondeling een zienswijze kenbaar te maken. Dit kunt u per email kenbaar maken bij meneer C. Aslantürk via mc.aslantuerk@amersfoort.nl of via telefoonnummer 14033. Zij neemt dan contact op voor het maken van een telefonische afspraak. Gezien de Corona-maatregelen heeft het indienen van een schriftelijke zienswijze onze voorkeur.

 publicatie