Monumentenzorg

Met al uw vragen over monumenten in Amersfoort kunt u terecht bij Monumentenzorg.

De medewerkers geven u graag advies als u in een monument woont en verbouwplannen heeft. Maar ook met andere vragen kunt u terecht. Bijvoorbeeld als u wilt weten wanneer en hoe de gemeente een pand aanwijst als monument. Of als u meer vragen heeft over monumenten in de stad.

Postadres

Gemeente Amersfoort
Afdeling Monumentenzorg
Postbus 4000
3800 EA Amersfoort

Zie ook:Vragen over

  • Bouwhistorie en monumentale panden buiten het centrum – contactpersoon Eelco Dijkstra
  • Bouwhistorie en monumentale panden binnenstad - contactpersoon Sandra Hovens
  • Architectuurhistorie, subcommissie Erfgoed en beleid - contactpersoon Saskia Schrijer
  • Bouwhistorie en monumentale panden algemeen – contactpersoon Stephanie de Bonth
  • Kerkenvisie en algemene vragen - contactpersoon Tessa Beckman

Contact

Stuur een e-mail naar:
monumentenzorg@amersfoort.nl

of bel:

14 033