Monument of beschermd stadsgezicht verbouwen

Woont u in een monument of een pand in een beschermd stadsgezicht? Dan gelden er andere regels bij onderhoud of een verbouwing. Zo blijft het bijzondere karakter van Amersfoort in stand. De gemeentelijke afdeling Monumentenzorg is het eerste aanspreekpunt voor alles wat te maken heeft met het gebouwd erfgoed in Amersfoort.

Monument of beschermd stadsgezicht verbouwen

Beschermde panden en stadsgezichten in Amersfoort

In Amersfoort staan in totaal meer dan 500 rijksmonumenten en meer dan 150 gemeentelijke monumenten. Daarnaast heeft het rijk de Binnenstad en een deel van het Bergkwartier aangewezen als beschermd stadsgezicht. Amersfoort kent ook gemeentelijke stadsgezichten.

Bekijk de monumenten en monumentale stadsgezichten op de kaart via Amersfoort-in-Beeld.nl.

  Voor de meeste verbouw- of herstelwerkzaamheden aan een monument of in een beschermd stadsgezicht is een omgevingsvergunning nodig. Neem voordat u een vergunning aanvraagt eerst contact op met de afdeling Monumentenzorg van de gemeente.

  De medewerkers van Monumentenzorg geven u advies over historische, bouwkundige en procedurele aspecten, maar ook over zaken als subsidie en financiering. Zo komt u bij het aanvragen van de vergunning niet voor verrassingen te staan.

  De medewerkers van de afdeling Monumentenzorg kunnen u ook adviseren over andere zaken. Bijvoorbeeld over:

  • isolatiemaatregelen die passen in een monument
  • het plaatsen van zonnepanelen op een monument of in een beschermd stadsgezicht
  • zie ook duurzaambouwloket.nl

  Lees ook hoe Amersfoort omgaat met verduurzaming van erfgoed en welke regels er voor zonnepanelen gelden:

  Kleine en reguliere onderhoudswerkzaamheden waarbij de materiaalsoort, kleur, vorm, detaillering en profilering niet anders worden, kunt u zonder vergunning uitvoeren. Dat geldt bijvoorbeeld ook voor wijzigingen aan onderdelen zonder monumentale waarde waarvoor geen hak- en breekwerk in het casco nodig is.

  Voorbeelden van werkzaamheden waarvoor geen omgevingsvergunning nodig is:

  • Schilderen in dezelfde kleur
  • Plaatselijk vervangen kapotte ruiten of dakpannen door hetzelfde type glas of dakpan
  • Opstoppen van rieten daken
  • Plaatselijk herstellen van kozijnen, ramen, deuren en pleisterwerk

  Neem bij twijfel over het wel of niet aanvragen van een vergunning contact op met monumentenzorg. De medewerkers kunnen u kosteloos adviseren over herstelwerkzaamheden aan uw pand. Dit voorkomt vervelende procedures en vertragingen.

  Een volledige toelichting op de regels van het rijk voor vergunningvrije werkzaamheden vindt u in de (landelijke) brochure Vergunningvrij, uitgegeven door de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed: www.cultureelerfgoed.nl. Voor de gemeentelijke monumenten in Amersfoort hanteren wij dezelfde richtlijnen. Wilt u meer informatie? Dan kunt u ook kijken op de website van Monumententoezicht.

  Soms is aanvullend bouwhistorisch onderzoek nodig voordat de gemeente de juiste beslissing over een verbouwing kan nemen. Een bouwhistorisch onderzoek kan u veel vertellen over de geschiedenis van een pand.

  Neem voor meer informatie contact op met monumentenzorg.

  Als eigenaar van een monument kunt u lid worden van de onafhankelijke organisatie Monumentenwacht. De Monumentenwacht voert dan periodiek een grondige bouwkundige inspectie uit aan uw monument en maakt hiervan een rapport. Een goede basis voor het onderhoud en beheer van uw pand. Kijk voor meer informatie op www.monumentenwacht-utrecht.nl.

  Meer algemene informatie over monumenten vindt u op:

  www.cultureelerfgoed.nl en
  www.monumenten.nl

  Subsidie voor het restaureren van een monument of beeldbepalend gebouw in Amersfoort? Ga naar Subsidieregeling monumenten en beeldbepalende panden.

  Contact

  U kunt met al uw vragen over monumenten in Amersfoort terecht bij Monumentenzorg.

  Kaart

  Monumenten en monumentale stadsgezichten op de kaart

  Oude bouwdossiers

  Oude bouwdossiers vindt u bij Archief Eemland