Handboek inrichting openbare ruimte

Het handboek inrichting openbare ruimte gaat over werken in de openbare ruimte in de gemeente Amersfoort. Op deze pagina vindt u het handboek inrichting openbare ruimte. Dit handboek is bestemd voor professionals die opdrachten uitvoeren voor de gemeente Amersfoort. Het handboek is opgeknipt in 3 hoofdstukken en verder zijn er de bijbehorende bijlagen, ontwerpvoorschriften en uitvoeringsvoorschriften.

Handboek inrichting openbare ruimte

Handboek inrichting openbare ruimte (pdf 8,54 MB)

Inhoud handboek openbare ruimte

Hieronder zijn de verschillende delen en bijlagen behorend bij het handboek inrichting openbare ruimte los van elkaar te vinden. Klik op de link om het deel of de bijlage te openen.

Gebruiksaanwijzing

Gebruiksaanwijzing Handboek inrichting openbare ruimte (pdf 1,04 MB)


Inhoudsopgave

Inhoudsopgave handboek inrichting openbare ruimte (pdf 607 kB)


Deel 1

Deel 1 Ambities voor de openbare ruimte (pdf 3,56 MB)

 • Duurzaam Amersfoort
 • Beheerbewust Amersfoort
 • Klimaatbestendig Amersfoort
 • Groener amersfoort
 • Toegankelijk Amersfoort
 • Ondergronds amersfoort (in voorbereiding)
 • Mobiel Amersfoort
 • Cultuurhistorisch Amersfoort
 • Bewegend en ontmoetend Amersfoort
 • Digitaal amersfoort

Deel 2

Deel 2 Besluitvorming en planproces inrichting openbare ruimte (pdf 1.477 kB)

 • Doel van de besluiten
 • Samenwerken in het planproces
 • Grote en kleine initiatieven

Deel 3

Deel 3 De techniek van Amersfoort (pdf 1.001 kB)

 • Verhardingen
 • Civiele constructies
 • Groen en water
 • Meubilair
 • Ondergrondse assets

Bijlagen

Bijlage 1 Uitgangspunten Privaat – Publiek (pdf 1,04 MB)

Bijlage 2 Werken in de openbare ruimte (pdf 488 kB)

Bijlage 3 Verkeersmaatregelen (pdf 426 kB)

Bijlage 4 Overdracht openbare ruimte (pdf 643 kB)


Overige voorwaarden en regels

Bomen - voorwaarden


Borden - voorwaarden


Water - voorwaarden


Verlichting - voorwaarden


Dieren - voorwaarden


Nota kwaliteit openbare ruimte

Contact

Vragen over het handboek of de bijbehorende stukken?

info@amersfoort.nl

14033