Graafwerkzaamheden in de bodem

Wilt u meer informatie over de bodem op een bepaalde locatie?

Stuur dan een e-mail naar bodemloket.amersfoort@rudutrecht.nl. Vermeld zo duidelijk mogelijk om welke locatie het gaat en hoe we u kunnen bereiken om de gegevens door te geven. Op de website van het landelijke bodemloket zijn (mogelijk) verontreinigde locaties in kaart gebracht.

U kunt op afspraak ook bodemrapporten inzien bij het Vergunningenloket.

Archeologisch onderzoek

In een aantal gevallen moet u bij uw vergunningsaanvraag een archeologisch rapport meesturen of eerst archeologisch onderzoek laten doen.

Explosieven in de grond?

Uit historisch onderzoek weten we dat in Amersfoort mogelijk nog explosieven uit de Tweede Wereldoorlog in de grond zitten. Dat kan gevaarlijk zijn als er in de grond gegraven wordt. Hoe u daarmee omgaat, leest u op de pagina Explosieven in de grond.