Chw-Ontwerpbestemmingsplan ‘Sport- en woongebied Liendert-West’

Burgemeester en wethouders van Amersfoort maken bekend dat, overeenkomstig artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening, het Chw-ontwerpbestemmingsplan ‘Sport- en woongebied Liendert-West’ voor iedereen ter inzage ligt.

Inhoud van het plan

Het plangebied voor ‘Sport- en woongebied Liendert-West wordt begrensd door het Jan van Riebeeckpad (fietspad langs de spoorlijn Amersfoort – Deventer), de Parelhoenstraat en het Meerkoetpad/Valleikanaal. Het plan omvat:

  • ­de verplaatsing van de tennis- en handbalvereniging naar het noordelijk deel van het plangebied, waar zij samen met de jeu de boulesvereniging één gezamenlijk sportpark vormen;

  • een woongebouw van 6 bouwlagen met 120 appartementen (60 sociale huur en 60 middenhuur) langs het Valleikanaal;

  • ­zes grondgebonden woningen op het parkeerterrein van het voormalige zwembad;

  • de herinrichting van het omliggende openbare gebied.

In de regels van dit Chw- ontwerpbestemmingsplan is het ontwerpbeeldkwaliteitsplan voor Liendert-West opgenomen. Ook maakt een regeling voor hogere grenswaarden ten aanzien van het geluid deel uit van de regels van het ontwerpbestemmingsplan.

Procedure ontwerpbestemmingsplan

Van donderdag 21 april  tot en met woensdag 1 juni 2022 ligt het Chw-ontwerpbestemmingsplan ‘Sport- en woongebied Liendert-West’ ter inzage in de publiekshal van het stadhuis, Stadhuisplein 1. Het ontwerpbestemmingsplan kan ook digitaal worden geraadpleegd via de landelijke voorziening www.ruimtelijkeplannen.nl (planidentificatie NL.IMRO.0307.BP00202-0201) en via de website www.amersfoort-in-beeld.nl.

Gedurende de periode van terinzagelegging kan een ieder schriftelijk of mondeling zijn of haar zienswijze over het ontwerp bestemmingsplan aan de gemeenteraad kenbaar maken.

Het schriftelijk indienen van een zienswijze kan op 2 manieren:

  • een brief schrijven en deze per post sturen naar: de gemeenteraad, t.a.v. de heer R. Boele, Postbus 4000, 3800 EA Amersfoort
  • via het online formulier:
    zienswijze indienen (DigiDMet dit formulier kunt u digitaal een zienswijze indienen; inloggen met DigiD is hierbij verplicht. Als u uw zienswijze digitaal indient, krijgt u een bevestiging via het e-mailadres dat u heeft ingevuld. Uw zienswijze komt automatisch bij de juiste afdeling terecht.

Voor de procedure maakt het geen verschil of u een brief stuurt of een digitaal formulier invult. Uw zienswijze wordt op dezelfde manier behandeld.

Daarnaast bestaat de mogelijkheid voor het mondeling kenbaar maken van een zienswijze. Hiervoor kunt u telefonisch contact opnemen met de heer R. Boele via telefoonnummer (033) 469 5675.

Downloads

Publicatie gemeenteblad