Bouw- of verbouwplannen?

Heeft u bouw- of verbouwplannen? Voor veel bouwwerkzaamheden heeft u een omgevingsvergunning nodig. Ook moeten uw plannen passen in het bestemmingsplan van de gemeente en voldoen aan de zogenoemde eisen van welstand.

Bouw- of verbouwplannen?

De eerste stap is dat u controleert of u een vergunning nodig heeft. Dat kan online via www.omgevingsloket.nl. Neem gerust contact met ons op als u nog een vraag heeft over het bouwen of gebruiken van een pand.

U heeft een omgevingsvergunning aangevraagd. Wat gebeurt er daarna? Op de pagina Vergunning aangevraagd en nu? leest u welke stappen uw aanvraag doorloopt.

Wilt u meer informatie over de bodem op een bepaalde locatie? Stuur dan een e-mail naar bodemloket.amersfoort@rudutrecht.nl. Vermeld zo duidelijk mogelijk om welke locatie het gaat en hoe we u kunnen bereiken om de gegevens door te geven. Op de website van het landelijke bodemloket zijn (mogelijk) verontreinigde locaties in kaart gebracht.

U kunt op afspraak ook bodemrapporten inzien bij het Vergunningenloket.

Archeologisch onderzoek

In een aantal gevallen moet u bij uw vergunningsaanvraag een archeologisch rapport meesturen of eerst archeologisch onderzoek laten doen.

Explosieven in de grond?

Uit historisch onderzoek weten we dat in Amersfoort mogelijk nog explosieven uit de Tweede Wereldoorlog in de grond zitten. Dat kan gevaarlijk zijn als er in de grond gegraven wordt. Hoe u daarmee omgaat, leest u op de pagina Explosieven in de grond.

In een bestemmingsplan van de gemeente staat beschreven waar wat gebouwd mag worden. U kunt de bestemmingsplannen inzien op de website Amersfoort in Beeld en op www.ruimtelijkeplannen.nl.

Als uw plannen niet passen binnen de regels van het bestemmingsplan, is het soms toch mogelijk om uw plan uit te voeren. Hiervoor is een omgevingsvergunning nodig voor afwijken van het bestemmingsplan.

Als u een omgevingsvergunning heeft aangevraagd, toetst de gemeente uw bouwplannen ook aan de zogenoemde eisen van welstand. Dit zijn criteria voor bijvoorbeeld vormgeving, hoogte, details en materiaal- en kleurgebruik. Deze criteria zijn vastgelegd in de Welstandsnota.

Voor eigenaren van een monument of een pand in een beschermd stadsgezicht gelden vaak andere regels voor bouwen.

Bent u van plan om werkzaamheden uit te voeren in of op gemeentelijke gronden? Dan moet het terrein worden nagekeken op de aanwezigheid van de Japanse duizendknoop. Als u deze schadelijke plant aantreft, moet u dit melden bij de gemeente. Deze schouw- en meldingsplicht is onderdeel van de gemeentelijke aanpak om de Japanse duizendknoop te bestrijden.

Lees meer over de schouw- en meldingsplicht bij werken in of op gemeentegrond.

Ook wat betreft geluid gelden regels, om overlast te voorkomen. Amersfoort heeft haar eigen geluidbeleid beschreven in de Geluidsnota Amersfoort Wet geluidhinder (september 2015). Hierin staat onder meer hoe de gemeente omgaat met het verlenen van zogenaamde hogere grenswaarden. De Geluidsnota is te vinden op www.overheid.nl.

Gaat u bouwen of verbouwen? Lees in de 'Checklist duurzaam (ver)bouwen' wat u kunt doen om uw bouwplan zo duurzaam mogelijk te maken. U kunt deze checklist ook gebruiken om uw aanvraag omgevingsvergunning op het gebied van duurzaamheid verder aan te vullen.

Bouwdossiers inzien

Wilt u een vergunning(aanvraag) inzien? Of wilt u meer informatie over een vergunning of een bouwplan? Stel uw vraag per e-mail naar: vergunningenloket@amersfoort.nl of neem telefonisch contact op via telefoonnummer 14 033

Oude bouwdossiers (tot en met 2011) vindt u bij Archief Eemland.