Archeologisch onderzoek bij bouwwerkzaamheden

In een aantal gevallen moet u bij uw vergunningsaanvraag voor bouwwerkzaamheden een archeologisch rapport meesturen of eerst archeologisch onderzoek laten doen. Of dat nodig is, is afhankelijk van de locatie, de aard van de werkzaamheden in de bodem en de archeologische verwachting in het gebied.

Op de archeologische beleidskaart ziet u welke richtlijnen per gebied in Amersfoort gelden:

Benodigde onderzoeken

Valt uw bouwplan onder een gebied waarvoor archeologisch onderzoek nodig is? Dan neemt u het beste zo snel mogelijk contact op met de gemeentelijk archeoloog. Deze beoordeelt welk type onderzoek in uw situatie noodzakelijk is en aan welke eisen dit onderzoek moet voldoen.

Het kan zijn dat eerst een vooronderzoek (bureauonderzoek/boringen/proefopgraving) wordt gevraagd, om vast te stellen of een definitief onderzoek (opgraving) zinvol is. Ook kan met u worden bekeken of uw plannen zo vorm te geven zijn dat archeologisch onderzoek niet nodig is.

Richtlijnen voor onderzoeken

Archeologische onderzoeken moeten voldoen aan de eisen die beschreven zijn in de Kwaliteitsnorm Nederlandse Archeologie (KNA) (zie www.sikb.nl). De gemeente hanteert daarnaast eigen richtlijnen waarop de onderzoeken getoetst worden:

Contact

Neem in een vroeg stadium contact op met de gemeentelijke stadsarcheoloog om uw plannen te bespreken. De stadsarcheoloog helpt u verder. Neem contact op.