Bouwen en verbouwen

Bouw- of verbouwplannen?

Heeft u bouw- of verbouwplannen? Voor veel bouwwerkzaamheden heeft u een omgevingsvergunning nodig. Ook moeten uw plannen passen in het bestemmingsplan van de gemeente en voldoen aan de zogenoemde eisen van welstand. Meer informatie

Monument of beschermd stadsgezicht verbouwen

Woont u in een monument of een pand in een beschermd stadsgezicht? Dan gelden er andere regels bij onderhoud of een verbouwing. Zo blijft het bijzondere karakter van Amersfoort in stand. De gemeentelijke afdeling Monumentenzorg is het eerste aanspreekpunt voor alles wat te maken heeft met het gebouwd erfgoed in Amersfoort. Meer informatie

Duurzaam verbouwen en wonen

Zonder veel moeite kunt u uw woning duurzamer en zuiniger maken. Met de zonnescan bekijkt u of uw huis geschikt is voor zonnepanelen. Of doe de warmtescan en vind uit of uw dak isolatie nodig heeft. Meer informatie

Welstand

Als u een omgevingsvergunning heeft aangevraagd, toetst de gemeente uw bouwplannen aan de zogenoemde eisen van welstand. Dit zijn criteria voor bijvoorbeeld vormgeving, hoogte, details en materiaal- en kleurgebruik. Meer informatie

Informatie over bestemmingsplannen

Een bestemmingsplan bepaalt hoe u de grond en gebouwen in een bepaald deel van de gemeente mag gebruiken, of u ergens mag bouwen en wat voor bebouwing dat mag zijn. Meer informatie

Plannen in procedure

Overzicht van plannen in procedure waarop u kunt reageren door een inspraakreactie, zienswijze of beroep. Meer informatie