Verkiezingen gemeenteraad 2018

Wie komt er in de gemeenteraad van Amersfoort? Op 21 maart 2018 mag u dat bepalen, want dan zijn er weer gemeenteraadsverkiezingen. Tegelijkertijd wordt er een referendum gehouden.

Gemeenteraad: waar stem ik voor?

Op woensdag 21 maart kunt u stemmen op de kandidaten die u gaan vertegenwoordigen in de Amersfoortse gemeenteraad. Meer informatie

De stempas

Rond 1 maart krijgt u de stempas. Wat als u uw stempas kwijtraakt of als hij kapot gaat? Meer informatie

Referendum

Tegelijk met de gemeenteraadsverkiezingen wordt een raadgevend referendum gehouden over de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten (Wiv) 2017. Meer informatie

Machtigen: iemand anders voor u laten stemmen

Als het u zelf niet lukt om te gaan stemmen, kunt u iemand anders machtigen om voor u te gaan stemmen. Meer informatie

Machtigen: schriftelijk

Kunt u uw stempas niet aan iemand overdragen? U kunt ook schriftelijk een machtiging aanvragen. Meer informatie

Stembureaus in Amersfoort

Met uw stempas mag u bij elk stembureau binnen de gemeente stemmen. De stembureaus zijn open van 07.30 tot 21.00 uur. Meer informatie

Wie mag stemmen?

Bijna alle inwoners van Amersfoort van achttien jaar of ouder mogen een stem uitbrengen voor de gemeenteraadsverkiezingen. Meer informatie

Mindervaliden en slechtzienden

Bijna alle stembureaus in Amersfoort zijn goed toegankelijk voor iedereen. Meer informatie

Op wie kan ik stemmen?

Op 9 februari zijn alle kandidatenlijsten vastgesteld. Er doen 14 politieke partijen mee in Amersfoort. Meer informatie

Stemmen vanuit het buitenland: per brief

Nederlanders die tijdelijk in het buitenland zijn, kunnen bij het referendum stemmen via volmacht of per briefstem. Voor de gemeenteraadsverkiezingen is per brief stemmen niet mogelijk. Meer informatie

Stemmen in het ziekenhuis

Bent u op woensdag 21 maart in Meander Medisch Centrum als patiënt of bezoeker? Ook in het ziekenhuis is een stembureau. Meer informatie

Debatten en activiteiten

In de aanloop naar de verkiezingen wordt er van alles georganiseerd, door allerlei partijen. Dit overzicht van wat er te doen is - voor zover bij ons bekend - wordt steeds aangevuld. Meer informatie

Eenvoudige uitleg over de verkiezingen

Voor laaggeletterden of mensen met een verstandelijke beperking is de website Hoewerktstemmen.nl. Daar worden de verkiezingen eenvoudiger uitgelegd en kun je oefenen met stemmen. Meer informatie

Informatie voor politieke partijen

Voor partijen die willen deelnemen aan de gemeenteraadsverkiezingen, biedt de gemeente hier informatie die als input kan dienen voor hun verkiezingsprogramma's. Meer informatie