Twee nieuwe leden Commissie Ruimtelijke Kwaliteit

Burgerlid en iemand voor de discipline landschapsarchitectuur die zich willen verdiepen in de ruimtelijk kwaliteit van Amersfoort

Amersfoort, stad met een hart voor monumenten, architectuur, stedenbouw en landschap zoekt:

  • Landschapsarchitectuur (Commissie Ruimtelijke Kwaliteit, gemiddeld 4 uur per maand)
  • Burgerlid (Commissie Ruimtelijke Kwaliteit en subcommissie Erfgoed, gemiddeld 10 uur per maand)

Waar gaat u werken?

De Commissie Ruimtelijke Kwaliteit (CRK) is een onafhankelijke commissie die gevraagd en ongevraagd advies uitbrengt aan burgemeester en wethouders over bouwplannen en gemeentelijk beleid op het vlak van ruimtelijke ordening. Op de agenda van de CRK staan onder meer de grotere, complexe architectonische opgaven en stedenbouwkundige plannen die om een multidisciplinaire advisering vragen. De CRK vergadert eens per vier weken.

De CRK bestaat momenteel uit zes leden, waaronder de stadsbouwmeester als voorzitter en een burgerlid. In de CRK zijn verschillende relevante vakdisciplines vertegenwoordigd: architectuur, stedenbouw, restauratietechniek en cultuurhistorie (erfgoed). Het voornemen is om de CRK uit te breiden met de discipline Landschapsarchitectuur.

Een subcommissie Erfgoed maakt deel uit van de CRK. Deze subcommissie houdt zich bezig met de advisering rondom monumentenzorg komt om de twee weken bij elkaar. De subcommissie Erfgoed bestaat uit de stadsbouwmeester (voorzitter), de restauratiedeskundige, de erfgoeddeskundige en het burgerlid. De subcommissie Erfgoed adviseert onder meer over bouwplannen aan monumenten en in de beschermde stadsgezichten.

Wat gaat u doen?

Vacature Landschapsarchitectuur

De intensivering van de stad en ontwikkelingen op het gebied van klimaat en duurzaamheid stellen in toenemende mate eisen aan de inrichting en kwaliteit van de openbare stedelijke ruimte en het landschap. Deze ontwikkelingen zijn reden om de CRK uit te breiden met de discipline landschapsarchitectuur.

Hiervoor zijn wij op zoek naar een deskundige met brede kennis van de inrichting van openbare ruimte en landschap, die goed bekend is met actuele thema’s in dit vakgebied, zoals duurzaamheid en klimaat.

Wij vragen een relevante opleiding op hbo- of wo-niveau en ruime ervaring binnen het vakgebied. U communiceert goed, zowel schriftelijk als mondeling. Ervaring met het beoordelen van ontwerpen van collega’s in bijvoorbeeld onderwijssituaties, jury’s of welstands- of monumentencommissies is een pre.

Vacature Burgerlid

Voor de periodieke vernieuwing van de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit zijn wij op zoek naar een nieuw burgerlid. Een betrokken bewoner van onze stad, niet alleen met kennis van en affiniteit met de historie van de stad maar ook geïnteresseerd in actuele en toekomstige stedelijke ontwikkelingen in Amersfoort.

Het burgerlid heeft zitting in zowel de ‘grote’ CRK als in de subcommissie Erfgoed. Van het burgerlid verwachten wij een brede algemene ontwikkeling en een goed analytisch vermogen. U communiceert goed, zowel schriftelijk als mondeling. Uiteraard heeft u affiniteit met architectuur/stedenbouw en monumenten. Ervaring vanuit het vak is niet nodig, maar u moet wel tekeningen kunnen lezen en kunnen voorzien van commentaar.

Wat brengt uw mee?

Van de leden van de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit vragen wij:

  • bereid te zijn zich te verdiepen in het Amersfoortse ruimtelijk kwaliteitsbeleid in brede zin, zoals de gemeentelijke Welstandsnota die de basis vormt voor de advisering.
  • de stad goed te kennen of te willen leren kennen.
  • onpartijdig en niet vooringenomen te zijn en geen persoonlijk belang hebben bij de door burgemeester en wethouders te nemen beslissing.
  • te beschikken over de competenties: samenwerken, communicatief vaardig, resultaatgericht en overtuigingskracht.

Wat bieden wij u?

Verantwoordelijk en maatschappelijk relevant werk in een informele organisatie. De vergoeding is € 95,- per uur. De benoeming van leden van de CRK geldt voor een periode van drie jaar, met de mogelijkheid voor een verlenging met nog eens drie jaar.

Hoe kunt u reageren?

Door hieronder op ‘Solliciteren’ te klikken, kunt u ons uw contactgegevens, motivatiebrief en curriculum vitae toesturen.

Vragen over de inhoud van de functie? Bel met:

  • Bert Blijleven, secretaris CRK, 033 469 4403 (maandag tot en met donderdag)
  • Saskia Stouten-Schrijer, secretaris subcommissie Erfgoed, 033 469 5287 (maandag, dinsdag, donderdag, vrijdag)
  • Loes Oudenaarde, stadsbouwmeester, voorzitter CRK, 033 469 5114 (dinsdag)

Vragen over de sollicitatieprocedure? Bel met Inge Parlevliet, P&O-assistent, 033 469 4631.

De reactietermijn sluit 27 januari 2019. De selectiegesprekken zijn medio februari 2019.

SOLLICITEREN

Praktisch

Gemiddeld 4-10 uur per maand

Vergoeding € 95,- per uur

Vragen over de functies?

Bert Blijleven, 033 469 4403

Saskia Stouten-Schrijer, 033 469 5287

Loes Oudenaarde, 033 469 5114

Vragen over de procedure?

Inge Parlevliet, 033 469 4631

SOLLICITEREN

Reageren kan tot en met 27 januari 2019.