Tweede Kamerverkiezingen

Op 17 maart 2021 vinden de Tweede Kamerverkiezingen plaats. Dit keer onder bijzondere omstandigheden en met extra veiligheidsmaatregelen door het coronavirus. Op deze pagina delen we alle actuele informatie.

Stembureauleden gezocht

Door de extra veiligheidsmaatregelen door het coronavirus hebben we veel extra vrijwilligers nodig. Vindt u het leuk om ons te helpen? Dan kunt u zich aanmelden via https://mijnstembureau-amersfoort.nl.

Aanmelden stembureaulid

Via de portal kunt u zich aanmelden om op 17 maart 2021 mee te helpen op een stembureau. Door u nu aan te melden, ontvangt u een bericht op het moment dat de stemlocaties bekend zijn en u zich kunt inschrijven op een stembureau naar keuze.

Bent u vorig jaar stembureaulid geweest? Dan hoeft u zich niet aan te melden.

Coronavirus

De veiligheid voor de stembureauleden en de kiezers staat voorop! Daarom nemen we extra voorzorgsmaatregelen om de stemming veilig te laten verlopen voor kiezers en stembureauleden. We houden ons aan alle, dan geldende, coronamaatregelen. U krijgt hiervoor voor de verkiezingsdag meer informatie over.

Stemming verspreid over drie dagen

De stemming wordt verspreid over drie dagen. Het wordt mogelijk om op maandag 15, dinsdag 16 en woensdag 17 maart van 7:30 tot 21:00 uur te stemmen.

Stemmen vanuit het buitenland

Woont u in het buitenland? Dan kunt u stemmen per brief. U moet zich dan registreren bij de gemeente Den Haag. Dit kan tot en met 3 februari 2021.

Bent u op 17 maart tijdelijk in het buitenland? Dan kunt u kiezen of u per brief stemt, of iemand anders voor u laat stemmen met een volmacht. Voor het briefstemmen kunt u een briefstembewijs aanvragen bij de gemeente Den Haag. Dit kan tot en met 17 februari. Informatie over stemmen met een volmacht volgt later.

Ondersteuningsverklaringen

Ondersteuningsverklaringen kunnen vanaf 4 januari tot en met maandag 1 februari 2021 worden afgelegd. Een ondersteuningsverklaring wordt in persoon afgelegd door een kiesgerechtigde in de eigen woongemeente (ingeschreven in de Basisregistratie personen). In Amersfoort kan dit aan de balie tijdens de openingstijden van burgerzaken.

Hiervoor hoeft geen afspraak te worden gemaakt. Komt u met meerdere personen tegelijk dan vinden wij het fijn dat u ons laat weten wanneer u langs komt. Dit in verband met de maatregelen die er in het stadhuis gelden vanwege het coronavirus en zodat wij ervoor kunnen zorgen dat u snel geholpen wordt.

Modelformulier

Voor het afleggen van de verklaring wordt een modelformulier gebruikt waarop de volledige en juiste kandidatenlijst is opgenomen van de partij waarvoor de ondersteuningsverklaring wordt afgelegd (model H 4). De medewerker van burgerzaken stelt de identiteit van de kiezer vast en controleert de kiesgerechtigdheid. De kiezer ondertekent ten overstaande van de medewerker burgerzaken (dus aan de balie) de ondersteuningsverklaring.

De medewerker burgerzaken plaatst vervolgens een paraaf en een gemeentestempel op het formulier en geeft het formulier terug aan de kiezer. De kiezer zorgt er vervolgens zelf voor dat de verklaring bij de partij terecht komt zodat de partij deze op de dag van kandidaatstelling (1 februari 2021) kan inleveren bij het Centraal stembureau (de Kiesraad).

Kijk voor meer informatie op de website van de Kiesraad (www.kiesraad.nl).

Vragen

Heeft u vragen over de verkiezingen dan kunt u bellen met 14 033.