Woo-verzoek indienen

De Wet openbaarheid van bestuur (de Wob) is vervangen door de Wet open overheid (de Woo). Deze wet heeft als doel om gemeentes en andere overheden transparanter te maken. Het grote verschil met de Wob is dat de gemeente Amersfoort de informatie nu actief gaat delen. De komende 5 jaar gaan we steeds meer informatie actief delen. In de tussentijd kun je een Woo-verzoek doen om informatie op te vragen.

Woo-verzoek indienen
Voor dit formulier heb je DigiD nodig

Verzoek via e-mail, brief of telefoon

Woo-verzoek via e-mail

Stuur een e-mail naar info@amersfoort.nl. Geef duidelijk aan dat het om een Woo-verzoek gaat. Geef aan welke informatie je wilt krijgen. Voeg een elektronische handtekening toe.

Woo-verzoek per brief

Je kunt een verzoek sturen naar het College van burgemeester en wethouders of naar de gemeenteraad van Amersfoort. Adres:
Postbus 4000
3800 EA Amersfoort

Geef duidelijk aan dat het om een Woo-verzoek gaat en welke informatie je wilt krijgen.

Woo-verzoek via telefoon

Neem contact op met ons Klant Contact Centrum via telefoonnummer 14 033. Geef duidelijk aan dat het om een Woo-verzoek gaat.

Geheime informatie

Informatie van de overheid moet voor iedereen toegankelijk zijn. Dat staat in de Wet open overheid (Woo). Amersfoort wil dat ook en maakt daarom bijna alle bestuursinformatie openbaar. Maar soms moet informatie (tijdelijk) geheim blijven. Bijvoorbeeld:

  • een geplande grondverkoop
  • de opsporing van strafbare feiten
  • persoonlijke gegevens
  • vertrouwelijke gegevens van bedrijven

Beoordeling van je verzoek

Iedereen mag een Woo-verzoek doen bij de gemeente. Daarmee vraag je of de geheime informatie toch openbaar kan worden. De gemeente beoordeelt dat. In de wet staan alle zogenoemde weigeringsgronden. Dat zijn de redenen om de informatie tóch geheim te houden.

Je vindt de wettekst via de website Overheid.nl.

Besluit van de gemeente

De gemeente neemt binnen 2 weken een beslissing. Die beslissing mag de gemeente een keer uitstellen voor een periode van nog eens 2 weken. Zodra de gemeente het besluit bekendmaakt, wordt de informatie openbaar. De gemeente kan na het besluit ook nog 2 weken wachten en de informatie dán pas openbaar maken. Dat gebeurt als we verwachten dat iemand bezwaar heeft tegen het openbaar maken van de gevraagde documenten.

Woo-verzoek in ontwikkeling

Informatie Wet open overheid