Uw invloed

De gemeente betrekt bewoners en organisaties graag bij de onderwerpen die spelen in Amersfoort. Ook kunt u zelf onderwerpen aandragen of uw mening geven.

Elke 4 jaar kunt u stemmen tijdens de gemeenteraadsverkiezing.

Meer informatie over de gemeenteraadsverkiezingen 2022.

Bewoners kunnen meedenken en advies geven als de gemeente plannen maakt. Dat heet participatie. Steeds vaker werken bewoners en de gemeente samen om plannen te bedenken en uit te voeren. De gemeente bepaalt van tevoren op welke manier participatie mogelijk is.

Zie ook:

Voor participatie rond ruimtelijke ontwikkelingen geldt de participatiegids. Voor de meest complexe ontwikkelingen staan daarin vaste stappen die worden gevolgd.

Met een referendum kan de gemeenteraad een vraag stellen of keuze voorleggen aan de inwoners van Amersfoort. De raad kan zelf geen referendum uitschrijven. Lees meer over een referendum aanvragen.

Tijdens Het Plein van de gemeenteraad kunnen Amersfoortse inwoners en organisaties iets presenteren.

Heeft u een nieuw idee of initiatief voor de stad? Dan kunt u dit onderwerp aanmelden voor de agenda van de gemeenteraadsvergadering. Lees meer over het indienen van een burgerinitiatief.

U kunt tijdens De Ronde uw mening geven over een onderwerp dat op de agenda staat. Lees hoe u kunt inspreken.

Als u het niet mee eens bent met een besluit van de gemeente, kunt u bezwaar maken.

U kunt een e-mail naar de raad sturen. U kunt dat doen naar individuele raadsleden, maar ook via de raadsgriffie op griffie@amersfoort.nl. De griffie stuurt uw mail dan door naar alle raadsleden en vermeldt het onderwerp van uw mail bij de inkomende post. Ter bescherming van uw privacy is de mail zelf alleen in te zien door raadsleden. Een brief aan de raad stuurt u naar postbus 4000, 3800 EA Amersfoort. Uw brief wordt op dezelfde manier verwerkt als een e-mail.