Toekomst Stadhuis

Het bestaande stadhuis voldoet niet meer aan de gebruikswensen, heeft sterk verouderde installaties en is verre van energiezuinig. De gemeenteraad heeft dinsdagavond 12 november 2019 besloten om een nieuw, energieneutraal stadhuis te bouwen op de Trapeziumlocatie. Dit is het terrein dat direct naast het spoor, het Eemplein en de rotonde Nieuwe Poort ligt.

Toekomst Stadhuis

Variantenstudie

Het afgelopen jaar zijn er verschillende varianten voor de toekomst van het stadhuis onderzocht. Voor de zomer sprak de raad zich in een peiling al in meerderheid uit voor nieuwbouw. Nieuwbouw past binnen het huisvestingsbudget en biedt de mogelijkheid voor een volledig energieneutraal stadhuis. Renovatie van de huidige locatie kreeg voor de zomer minder steun in de raad vanwege de hoge kosten. De raad sprak zich voor de zomer 2019 in meerderheid positief uit over nieuwbouw op het Trapezium of de Wagenwerkplaats-Oost. Die twee varianten zijn daarom verder uitgewerkt. Uiteindelijk is gekozen voor het Trapezium.

Nieuwbouwlocatie stadhuis op het Trapezium

Vragen en uitleg

We krijgen veel vragen over de kosten van het nieuwe stadhuis, over het verkeer en de asbest. Hieronder geven we uitleg op deze onderwerpen. Stuur gerust een mail naar toekomststadhuis@amersfoort.nl voor meer informatie.

Keuze voor nieuwbouw in plaats van renovatie

In 2017 werd besloten om het stadhuis te renoveren voor 30 miljoen. Toen er in 2018 veel asbest werd gevonden, bleken de kosten een stuk hoger uit te komen dan die 30 miljoen. Daarop is besloten om alle opties, ook nieuwbouw, opnieuw te bekijken. In die zelfde periode werden de wensen en eisen rondom duurzaamheid door het nieuwe college flink aangescherpt. De keuze is nu op nieuwbouw gevallen omdat de kosten voor renovatie en nieuwbouw (op lange termijn) vergelijkbaar zijn. Nieuwbouw geeft bovendien de mogelijkheid om een energieneutraal stadhuis neer te zetten.

Een nieuw gebouw in relatie tot bezuinigingen

De jaarlijkse kosten van het nieuwe stadhuis worden niet hoger dan de kosten van het huidige stadhuis. Deze kosten passen ook binnen het huidige huisvestingsbudget van de gemeente. Hoe dat kan? Dat komt deels doordat er bij investeringen een verschil is tussen de startinvestering en de maandlasten. De maandlasten van het huidige stadhuis zijn hoog (onder andere door energielabel G) en bij een nieuw gebouw dalen de maandlasten. Dit betekent concreet dat er geen extra geld wordt vrijgemaakt voor huisvesting. Er wordt ook geen geld uit andere potjes gehaald zoals zorg of onderwijs. Er is nu geld beschikbaar voor huisvesting en dit blijft hetzelfde.

Waarom niet in het huidige stadhuis blijven en niks doen?

Het huidige stadhuis heeft energielabel G en alle overheidsgebouwen moeten binnen enkele jaren energielabel C hebben. Dit is landelijke wetgeving waar Amersfoort zich ook aan moet houden. Daarnaast voldoet het pand niet meer aan de eisen van deze tijd. Als we niks doen dan moeten we over een aantal jaar verplicht dit pand verlaten.

Bestemming en asbestsanering huidige gebouw

We weten nog niet wat er met huidige gebouw gaat gebeuren. Dit wordt onderdeel van een toekomstige ontwikkeling. We gaan uit van verkoop en herontwikkeling door een derde partij. Dat betekent niet automatisch sloop maar kan ook renovatie inhouden. In de taxaties is rekening gehouden met waardevermindering door asbest.

Kan de rotonde bij de Nieuwe Poort het extra verkeer aan?

Uit onderzoek bleek dat een stadhuis bij het Trapezium voor weinig extra verkeer zorgt op de rotonde. Er zou sowieso op die plek gebouwd gaan worden en dat levert ook verkeersbewegingen op. De rotonde bij de Nieuwe Poort is echter nu al een probleem dus dat knelpunt moet aangepakt worden.

Vervolg

Nu de beslissing is genomen, kan er vooruit worden gekeken naar de ontwikkeling van de Trapeziumlocatie. Op zijn vroegst kan realisatie pas in 2023 plaats vinden. Voor die tijd zijn er nog een heel aantal verschillende stappen te nemen en dat doen we samen met de stad. Met het uiteindelijke doel om de hele omgeving te laten profiteren van nieuwbouw op die plek en te zorgen dat het nieuwe stadhuis ook echt een huis van de stad wordt.

Nieuwsbrief

Via deze pagina zijn de ontwikkelingen te volgen. U kunt zich ook aanmelden voor de nieuwsbrief via toekomststadhuis@amersfoort.nl.

Onderzoeken en studies

Raadsvoorstel en besluit Toekomst stadhuis

Peiling resultaten variantenstudie

Financiele analyse Variantenstudie stadhuis

Presentatie ronde 3 september verkeerscijfers

Gehele documentatie inclusief alle bijlagen

Nieuwsbrief:

Wilt u op de hoogte blijven van de ontwikkelingen rond het nieuw te bouwen stadhuis? Abonneer u dan op de nieuwsbrief.

project.general_error_message