Toekomst Stadhuis

Het bestaande stadhuis voldoet niet meer aan de gebruikswensen, heeft sterk verouderde installaties en is verre van energiezuinig. In dat licht is in 2017 besloten tot een sobere en doelmatige renovatie. De vondst vorig jaar van meer asbest dan verwacht betekent dat de geplande renovatie duurder wordt. Deze ontwikkelingen rechtvaardigen een heroverweging van de eerder gemaakte keuze voor renovatie. Nieuwbouw op een andere locatie biedt de mogelijkheid op een volledig energieneutraal stadhuis en kan een impuls geven aan de directe omgeving bij gebiedsontwikkeling.

Toekomst Stadhuis

Daarom werkt de gemeente sinds vorig jaar aan een variantenstudie waarin een sobere renovatie vergeleken wordt met aardgasvrije renovatie en met energieneutrale nieuwbouw.

Wat gebeurt er op dit moment?

Op dinsdag 9 april 2019 is in de gemeenteraad een peiling over de toekomst van het stadhuisgebouw besproken. De Raad kon zich in meerderheid vinden in het peilpunt. Dat betekent dat nieuwbouw op het Trapezium (nabij het Eemplein) en op de voormalige Rechtbanklocatie op het Stationsplein in de lopende variantenstudie meegenomen worden, naast renovatie van het huidige stadhuis. Op dinsdag 16 april kwam daarop vanuit De Raad nog een aanvulling: mogelijke nieuwbouw op de Wagenwerkplaats-oost, direct naast het station. De grond die daarvoor nodig is, is eigendom van de NS. Die heeft laten weten de mogelijkheden van verkoop verder te willen onderzoeken.

We gaan nu met belanghebbenden in gesprek en vervolgen de variantenstudie. Deze willen we voor de zomer afronden en met de reacties van belanghebbenden ter besluitvorming aan de raad voorleggen.

Als de Raad de keuze tussen renovatie of nieuwbouw op één van de drie locaties heeft gemaakt wordt de stad als volgt betrokken:

 • Bij de keuze voor renovatie zullen we met de stad spreken over de invulling van het begrip van “het huis van de stad” en de inrichting van de omgeving (het stadhuisgebied);
 • Bij de keuze voor nieuwbouw zal participatie plaatvinden bij verdere uitwerking van het nieuwbouwplan op de gekozen locatie.

Mogelijkheid tot reageren

Iedereen kon tot en met 21 mei 2019 digitaal reageren op de varianten. Inmiddels is reageren niet meer mogelijk.

  Historie

  De gemeenteraad besloot op 27 juni 2017 om de renovatie van het stadhuis in gang te zetten. Daarna is gestart met de uitwerking van die plannen. Hiervoor zijn in 2018 de nodige voorbereidingen gedaan voor de Europese aanbesteding. Tijdens die voorbereiding werd veel meer asbest in het stadhuis aangetroffen dan verwacht, waardoor de renovatie veel duurder zou worden. Vervolgens is de aanbesteding uitgesteld, om consequenties van de asbestproblematiek eerst beter in kaart te brengen.

  Heroverweging tussen renovatie en nieuwbouw

  Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten om renovatie te heroverwegen en tegelijkertijd te onderzoeken of nieuwbouw een alternatief kan zijn. In het coalitieakkoord 2018-2022 is geconstateerd dat nieuwbouw de mogelijkheid biedt voor een volledig energieneutraal stadhuis en dat nieuwbouw een impuls kan geven aan de directe omgeving bij gebiedsontwikkeling.

  Variantenstudie

  Om een gedegen en vergelijkbare heroverweging te kunnen maken, wordt vóór de zomer van 2019 onderzoek gedaan naar een variant ‘aardgasvrije renovatie’ en een variant ‘energie neutrale nieuwbouw’. In dit onderzoek neemt de gemeente ook de resultaten van het onderzoek naar de asbest mee. Beide varianten zullen met de huidige renovatievariant worden vergeleken.

  Besluitvorming

  Op dinsdag 9 april 2019 is in de gemeenteraad een peiling over de toekomst van het stadhuisgebouw besproken.

  Op 18 december 2018 is een rondetafelgesprek met de gemeenteraad gehouden waarin de voortgang van de variantenstudie voor het stadhuis is besproken.

  In de Raadsinformatiebrief van 15 maart 2018 werd de raad op de hoogte gebracht van de stand van zaken over de renovatie van het Stadhuis.

  In het coalitieakkoord 2014-2018 (pagina 9) staat dat de raad in deze periode een besluit neemt over de toekomst van het stadhuis. De besluitvorming is de afgelopen jaren in fases gegaan. Op 27 juni 2017 heeft de gemeenteraad besloten het stadhuis te renoveren.

  Op 3 oktober 2017 gaf het college aan de gemeenteraad een tussenstand van de voorbereidingen.