Raadsgriffie

De raadsgriffie adviseert en ondersteunt de gemeenteraad bij zijn werk. Ook inwoners kunnen bij de griffie terecht voor vragen over de gemeenteraad. Je kunt bijvoorbeeld ook hulp krijgen als je een burgerinitiatief wilt indienen.

De raadsgriffie adviseert en ondersteunt de gemeenteraad bij zijn werk. De raadsgriffier, Esther Lans, is de eerste adviseur van de gemeenteraad.

Contact

Heb je vragen over bijvoorbeeld de raadsvergaderingen, het spreekrecht of het burgerinitiatief?

033 469 4379

griffie@amersfoort.nl

Postadres:
Postbus 4000, 3800 EA, Amersfoort