Raadsgriffie

De raadsgriffie adviseert en ondersteunt de gemeenteraad bij zijn werk. Ook inwoners kunnen bij de griffie terecht voor vragen over de gemeenteraad. U kunt bijvoorbeeld ook hulp krijgen als u een burgerinitiatief wilt indienen.

De raadsgriffie adviseert en ondersteunt de gemeenteraad bij zijn werk. De raadsgriffier, Esther Lans, is de eerste adviseur van de gemeenteraad.

Contact

Heeft u vragen over bijvoorbeeld de raadsvergaderingen, het spreekrecht of het burgerinitiatief?

033 469 4379

griffie@amersfoort.nl

Postadres:
Postbus 4000, 3800 EA, Amersfoort