Participatiegids ruimtelijke ontwikkelingen

Wie een grote aanbouw aan zijn huis wil bouwen, nieuwe woningen wil realiseren of een zonneveld wil aanleggen, heeft niet alleen met de gemeente te maken, maar ook met buren en andere belanghebbenden. Van de plannenmaker wordt verwacht dat hij mensen die daar een belang bij hebben, betrekt bij het uitwerken van de plannen.

Om ervoor te zorgen dat initiatiefnemers weten wat ze moeten doen en belanghebbenden weten wat ze kunnen verwachten, heeft de gemeente een participatiegids opgesteld.

Helaas is het niet mogelijk om deze video te bekijken aangezien u Marketing Cookies heeft geblokkeerd. Voor meer informatie kunt u terecht op onze Cookies pagina. U kunt deze video alsnog bekijken op YouTube.

De participatiegids biedt handvatten voor iedereen die een plan heeft, van een nieuwe schuur tot een nieuwe woonwijk. Voor de meest complexe ontwikkelingen staat er een stappenplan in de gids, waarin precies staat wanneer een initiatiefnemer in gesprek gaat met belanghebbenden en wanneer de gemeenteraad of het college een besluit krijgt voorgelegd.

Het betrekken van belanghebbenden bij het maken van plannen is natuurlijk niet nieuw. In de Omgevingswet speelt participatie ook een belangrijke rol.