Nevenfuncties wethouder Kraanen

Tweede locoburgemeester

Wethouder Kraanen heeft de volgende nevenfuncties:

Vertegenwoordiging in Gemeenschappelijke Regelingen

  • Lid DB en AB van de Regionale Uitvoeringsdienst (RUD) Utrecht (onbezoldigd)
  • Lid Commissie van Arbeidszaken Vereniging van Nederlandse Gemeenten (onbezoldigd)
  • Lid DB en AB platform Water Vallei en Eem (onbezoldigd)