Nevenfuncties burgemeester Lucas (L.M.M.) Bolsius

Lucas Bolsius (Den Haag, 1958) is burgemeester van Amersfoort sinds 31 augustus 2010.

  Nevenfuncties die horen bij het ambt van burgemeester:

  • Voorzitter districtelijk veiligheidscollege Utrecht Oost van de politie Midden-Nederland
  • Voorzitter bestuurlijke regiegroep Regio Amersfoort
  • Vicevoorzitter Dagelijks Bestuur en Algemeen Bestuur Veiligheidsregio Utrecht (VRU)
  • Voorzitter bestuur Hoefhamer / Johannastichting
  • Deken van het Capittel van St. Joris te Amersfoort
  • Provisor van de Stichting De Gecombineerde Vicarieën
  • Voorzitter Raad van Advies Citymarketing Amersfoort

  VNG

  • Lid Commissie Bestuur en Veiligheid
  • Lid Adviescommissie Asiel en Integratie

  Overige nevenfuncties

  • Voorzitter van de Vereniging Sport en Gemeenten
  • Lid van het Bestuurlijk overleg Gemeentelijk Geoberaad (GGB), als vertegenwoordiger vanuit regio West
  • Voorzitter stichting SVB-BGT (Stichting Van Bronhouders Basisregistratie Grootschalige Topografie)
  • Lid landelijke stuurgroep Aanpak Autokraak
  • Lid Raad van Commissarissen Bank Nederlandse Gemeenten

  Vrijwilligersfuncties (privé)

  • Medewerker bedevaarten Lourdes
  • Voorzitter Dokter Frans Bolsius Fonds

  Comités, ambassadeurschappen en overig

  • Lid comité van aanbeveling van de Volksuniversiteit Amersfoort
  • Lid comité van aanbeveling van de Stichting Russisch Ereveld
  • Lid comité van aanbeveling van Soli Amersfoort
  • Lid comité van aanbeveling van het Toon Hermans Huis
  • Lid comité van aanbeveling van Holland Opera
  • Lid van comité van aanbeveling stichting Kinderen voor KIKA De Berg Op
  • Beschermheer Stichting  Circus Amersfoort
  • Lid comité van aanbeveling van de Stichting Vrienden van de Synagoge Amersfoort
  • Ambassadeur 'Aanpak Fietsveiligheid', op verzoek van minister van Infrastructuur en Milieu
  • Lid van Comité van aanbeveling van de stichting Leergeld Amersfoort
  • Lid comité van aanbeveling restauratie Bätz-orgel Lutherse kerk
  • Lid comité van aanbeveling voor de nieuwbouw van de Zeeverkenners Karel Doorman
  • Lid comité van Aanbeveling Vrienden van Meander
  • Lid comité van Aanbeveling van de Stichting Reanimatienetwerk
  • Ambassadeur ‘Anders Kijken’, een initiatief van Geonovum, CBS, TNO, VNG, KING en diverse gemeenten.
  • Lid comité van aanbeveling Nationaal Monument Kamp Amersfoort
  • Lid comité van aanbeveling Bachdag Amersfoort
  • Lid comité van aanbeveling Monteverdi XL Festival 2017