mr. R.K. (Rutger) Dijksterhuis (ChristenUnie)

Telefoon: 06 3493 5483 
E-mail: rk.dijksterhuis@amersfoort.nl 

Andere functies

  • Lid Presidium
  • Senior strategisch adviseur Inspectie Leefomgeving en Transport
  • Lid commissie bezwaarschriften gemeente Waterland


Woordvoerder voor

  • Ruimtelijke Ordening
  • Wonen
  • Economie
  • Sport