Klacht indienen

Als u niet tevreden bent over het handelen van de gemeente of het Wijkteam, kunt u een klacht indienen.

Klacht indienen

U kunt een klacht indienen over:

  • een late of langzame afhandeling van brieven of vragen
  • de persoonlijke behandeling door ambtenaren of bestuurders
  • de persoonlijke behandeling door medewerkers van het Wijkteam
Als u in de stad of uw buurt iets ziet dat kapot is, vuil is, niet werkt of overlast geeft, kunt u daar een melding van maken op de volgende pagina: Melding doen.

Als u een klacht heeft over de gemeente of het Wijkteam, vragen we u om dat eerst met ons te bespreken. Vaak lost een gesprek de onvrede op. Als dat niet zo is, kunt u een klacht indienen.

Digitaal

KLACHT INDIENEN


Brief sturen

U kunt uw klacht ook per brief sturen. In uw brief schrijft u:

  • uw naam, adres, telefoonnummer en bij voorkeur uw e-mailadres
  • de datum
  • waar de klacht over gaat
  • uw handtekening


Stuur uw brief naar:

Gemeente Amersfoort 
Postbus 4000 
3800 EA Amersfoort

Bellen

14 033

Behandeling van uw klacht

  • U krijgt binnen 14 dagen een reactie.
  • Wij bespreken de klacht met u en bedenken eventueel samen een oplossing.
  • U krijgt bericht over hoe, wat en wanneer wij beslissen.

U hoeft lastige gesprekken niet alleen te voeren. Soms kan het prettig zijn als iemand met u meegaat. U kunt hiervoor een familielid, vriend of buur vragen. Twee weten meer dan één. Weet u zelf niemand uit uw omgeving die met u mee kan naar een gesprek? Dan kan een maatschappelijk dienstverlener van Indebuurt033 met u mee. Dit heet cliëntondersteuning en is gratis. Neem contact op met Indebuurt033 via info@indebuurt033.nl, via 033 204 8677 of loop binnen bij de informatiewinkel in uw buurt.

Als u een klacht heeft op het gebied van jeugdhulp dan kunt u hulp krijgen van een vertrouwenspersoon van de stichting Advies- en Klachtenbureau Jeugdzorg (AKJ). Deze hulp is gratis en onafhankelijk. Kijk daarvoor op de website van AKJ of bel 088 555 1000.

Bent u niet tevreden met de beslissing van de gemeente of de Regionale klachtencommissie Jeugd Eemland? U kunt dan terecht bij de Nationale Ombudsman.