Inspreken tijdens De Ronde

U kunt tijdens De Ronde uw mening geven over een onderwerp dat op de agenda staat. U maakt dan gebruik van het zogeheten spreekrecht.

Inspreken tijdens De Ronde

U kunt inspreken op onderwerpen die als 'peiling' of 'voorbereiding besluit' op de agenda staan. Raadsleden horen graag wat u te zeggen heeft. Zij kunnen dit gebruiken in de afweging die ze maken als ze een besluit nemen.

De agenda van de vergaderingen wordt twaalf dagen voor de vergaderdatum gepubliceerd.

Aanmelden

Als u wilt inspreken, neem dan contact op met de raadsgriffie:

033 469 4379

griffie@amersfoort.nl

U mag zich ook nog vlak voor het begin van een vergadering aanmelden bij de voorzitter van de vergadering.