Gemeenteraad

De gemeenteraad bepaalt het gemeentelijk beleid en controleert het college van B&W op de uitvoering ervan.

Gemeenteraad