Financiën, begroting en beleid

In onderstaand overzicht vindt u publicaties en andere informatie over financiën in de gemeente Amersfoort, zoals de begroting (met daarin het beleid van de gemeente) en jaarverslagen.

Beleid en begroting 2019-2022

In de begroting kijkt de gemeente vooruit: wat zijn de komende jaren de inkomsten en uitgaven van de gemeente? Wat zijn de verplichtingen, waar heeft de gemeenteraad keuzes voor gemaakt? Het beleid waar de partijen het over eens zijn komt tot uitdrukking in de begroting. U leest het per programma in de meerjarenbegroting 2019-2022.

Zomerrapportage

De gemeenteraad vraagt halverwege het jaar om de financiële tussenstand: de Zomerrapportage. Het college van burgemeester en wethouders legt dan uit of de inkomsten en uitgaven volgens plan verlopen. U vindt de zomerraportage op de website financien.amersfoort.nl.

Jaarstukken

Na de afsluiting van een kalenderjaar maakt de gemeente de jaarrekening op. In de jaarrekening staan de inkomsten en uitgaven van de gemeente van het afgelopen jaar. U vindt de jaarstukken op de website financien.amersfoort.nl.

Actuele aanbestedingen
De gemeente maakt alle openbare aanbestedingen bekend via TenderNed.