drs. I. (Irma) Dijkstra (D66)

Telefoon: 06 1089 8265
E-mail: i.dijkstra@amersfoort.nl

Andere functie

  • Beleidsadviseur gemeente Hilversum
  • Piket crisisbeheersing Regio Gooi & Vecht


Woordvoerder voor

  • Sociaal Domein
  • Economie
  • Bestuur en dienstverlening