drs. A.J.M (Alex) Engbers (CDA)

Telefoon: 06 5368 0095 
E-mail: ajm.engbers@amersfoort.nl
Twitter:@alexengbers

Andere functie

  • Redacteur TMG
  • Eigenaar Uitgeverij Lemsel
  • Voorzitter Stichting Russisch Sovjet Ereveld
  • Bestuur Kamp Amersfoort
  • Voorzitter Redactieraad WIN
  • Bestuur Preek van de Leek


Woordvoerder voor

  • Stedelijk beheer en milieu
  • Ruimtelijke Ordening
  • Economie