Denktank Inclusieve Stad

Gemeente Amersfoort vindt de ervaringen van inwoners belangrijk bij het verbeteren van beleid en de uitvoering daarvan. In de Denktank Inclusieve Stad zitten betrokken stadsgenoten die hun kennis en ervaringen delen en advies geven aan de gemeente over sociale thema's. Met als doel: een stad waarin iedereen mee kan doen.

Over de Denktank Inclusieve Stad

Gemeente Amersfoort vindt de ervaringen van inwoners belangrijk bij het verbeteren van beleid en de uitvoering daarvan. De Denktank Inclusieve Stad is opgericht zodat inwoners die interesse hebben in sociale thema’s hun ervaringen kunnen delen.

De Denktank Inclusieve Stad neemt initiatief om thema’s onder de aandacht te brengen en denkt mee over nieuw beleid en beslissingen die genomen moeten worden. Met als doel: een inclusieve stad. Een plek waar iedereen op zijn eigen manier mee kan doen en waar passende hulp is, als dat nodig is.

De Denktank Inclusieve Stad bestaat uit mensen die intensief betrokken willen zijn bij diverse thema’s (kernteam) en mensen die nu en dan over een specifiek thema ervaringen delen (flexibele schil). Het Signaleringsteam Amersfoort (STA) en de Adviesraad Sociaal Domein (ASD) gaan op in de denktank.

Verbindende rol denktank

Over veel sociale thema’s heeft de gemeente al regelmatig contact met inwoners. Bijvoorbeeld via de cliëntenraad Werk en Inkomen, de Denktank psychische kwetsbaarheid, ervaringsdeskundigen op het gebied van toegankelijkheid en het regenboogplatform. De Denktank Inclusieve Stad heeft waar nodig een verbindende rol. Als het gaat om onderwerpen waarbij de inwoner op dit moment minder betrokken wordt, of bij overstijgende onderwerpen, neemt de Denktank Inclusieve Stad, via het kernteam, zelf actie.

Vragen?

Mail naar inclusievestad@amersfoort.nl

Bel het Klantcontactcentrum
14 033