Corona en vergaderingen gemeenteraad

De coronacrisis en de maatregelen om verspreiding van het virus tegen te gaan, hebben ook gevolgen voor de vergaderingen van de gemeenteraad. In het belang van de stad vindt de gemeenteraad het belangrijk dat het democratisch proces doorgaat en belangrijke besluiten worden genomen. We volgen daarbij de maatregelen en de adviezen van het RIVM op. Wat betekent dit de aankomende periode voor de vergaderingen van de gemeenteraad?

Belangrijke vragen en antwoorden op een rij:

1. Zijn er de aankomende periode vergaderingen en bijeenkomsten?

Er zijn wekelijks vergaderingen, op dinsdagavond. De vergaderingen De Ronde (vergaderingen over verschillende onderwerpen) en de raadsvergadering Het Besluit worden in de maand januari volledig digitaal gehouden. De bijeenkomsten ‘De Stad in’ gaan voorlopig niet door. Er worden nieuwe data gepland zodra dat kan. De auditcommissie vergadert digitaal.

Vergaderkalender:

  • Dinsdag 13 april De Ronde (hybride en digitaal)
  • Donderdag 15 april extra De Ronde (digitaal)
  • Dinsdag 20 april raadsvergadering Het Besluit*
  • Dinsdag 11 mei De Ronde*
  • Dinsdag 18 mei De Ronde*
  • Dinsdag 25 mei raadsvergadering Het Besluit*

* Informatie over de manier van vergaderen volgt op een later moment.

2. Zijn de vergaderingen openbaar?

Ja, maar alleen digitaal. U kunt de vergaderingen alleen via internet volgen. Alle Ronde-vergaderingen via Politiek Portaal: amersfoort.raadsinformatie.nl en een aantal vergaderingen daarnaast via ons kanaal op YouTube.). De raadsvergaderingen Het Besluit kunt u zowel via Politiek Portaal als via YouTube volgen. Volg de raadsvergaderingen Het Besluit ook via Twitter: @raadamersfoort.

3. Mag de gemeenteraad ‘fysiek’ vergaderen?

Fysieke vergaderingen van de gemeenteraad zijn toegestaan voor maximaal 100 personen en met 1,5 meter afstand.

4. Hoe kan ik mijn mening geven?

De gemeenteraad vindt het gesprek met de stad en de mening van inwoners van groot belang bij het nemen van besluiten. Inwoners kunnen digitaal of schriftelijk inspreken. Aanmelden en informatie: kijk op deze website onder ‘Inspreken bij de gemeenteraad’. 

U kunt ook rechtstreeks contact met raadsleden opnemen. Kijk voor hun gegevens op deze website onder ‘Samenstelling gemeenteraad’. Of stuur een e-mail naar de gemeenteraad via griffie@amersfoort.nl.

Meer weten over invloed uitoefenen op de raad? Kijk dan op deze website onder ‘Uw invloed’.

Meer informatie over de vergadervormen van de gemeenteraad of over de
vergaderkalender en de onderwerpen waarover de raad vergadert staan op de site van de gemeenteraad. Kijk onder ‘Vergaderingen’.
Kijk voor de vergaderagenda ook op amersfoort.raadsinformatie.nl. En volg de raad via Twitter (@raadamersfoort) en Facebook.