Bezwaar tegen beslissing gemeente

U bent het niet eens met een beslissing van de gemeente en bij het besluit is aangegeven dat u hier bezwaar tegen kunt maken. De gemeente kijkt dan nog een keer naar een genomen beslissing. Bezwaar maken is kosteloos.

Bezwaar tegen beslissing gemeente

U geeft uw bezwaar binnen zes weken door. De zes weken gaan in op het moment dat het besluit is verstuurd of bekendgemaakt. Deze datum vindt u op de brief met het besluit of in de publicatie. Uitstel van de termijn wordt niet verleend.

Voor dit formulier heeft u DigiD nodig.

U heeft nodig:

  • Uw inloggevens voor DigiD
  • De brief met het besluit of een kopie van de publicatie.

Schrijf een brief met daarin:

  • uw naam, adres, telefoonnummer en bij voorkeur uw e-mailadres
  • kopie van de beslissing waar u het niet mee eens bent of een kopie van de publicatie
  • de redenen waarom u het er niet mee eens bent
  • uw handtekening en de datum

U stuurt de brief naar:

Burgemeester en wethouders van Amersfoort
Postbus 4000
3800 EA Amersfoort

Voor online bezwaar maken heeft u DigiD nodig. DigiD (spreek uit: ‘Diegiedee’) staat voor Digitale Identiteit; het is een gemeenschappelijk systeem waarmee de overheid op internet uw identiteit kan verifiëren. Voortaan kunt u met één inlogcode terecht bij elektronische diensten van steeds meer overheidsinstellingen.

U heeft nog geen DigiD account?

Als u nog geen DigiD heeft kunt u deze aanvragen op de website van DigiD: www.digid.nl.

Digid

Wat gebeurt er met uw bezwaar?

U krijgt een schriftelijke ontvangstbevestiging. Het beoordelen van uw bezwaarschrift en het nemen van een beslissing kost enige tijd. In de ontvangstbevestiging leest u hier meer over.

Wij benaderen u om te beoordelen of er nog onduidelijkheden zijn, of er nog andere informatie relevant is en of er misschien een andere oplossing mogelijk is die uw bezwaren wegnemen. Als een hoorzitting gewenst is, krijgt u daarvoor een uitnodiging. Alle betrokken partijen kunnen tijdens een hoorzitting een mondelinge toelichting geven.

Wanneer wij uw bezwaar hebben beoordeeld, krijgt u een brief met de beslissing op uw bezwaar. Daarin staat de beslissing die genomen is met inachtneming van uw bezwaren en wat dat voor u betekent. We leggen zo duidelijk mogelijk uit hoe de beslissing tot stand is gekomen. Bent u het hier niet mee eens, dan staat in de brief wat u verder kunt doen.

In sommige spoedeisende situaties kan het zo zijn dat u niet kunt of wilt wachten tot er op uw bezwaarschrift is beslist. U heeft bijvoorbeeld bezwaar tegen een vergunning om te bouwen en de vergunninghouder wil niet wachten met de bouw. U kunt dan een voorlopige voorziening vragen bij de rechtbank. Hier zijn kosten aan verbonden.

U vraagt om een voorlopige voorziening bij:

Rechtbank Midden-Nederland
Team Voorlopige Voorzieningen
Postbus 16005
3500 DA Utrecht

Telefoon 030 223 3548

Of kijk voor meer informatie op www.rechtspraak.nl.

Ook voor de gemeente gelden termijnen. Als er niet binnen een termijn is beslist, kunt u aanspraak maken op een geldbedrag. Dit heet een dwangsomregeling.