Adviesorganisaties

De gemeente vraagt en krijgt regelmatig advies van Amersfoortse adviesorganisaties.

Adviescommissie Toekomstfonds Duurzame Ontwikkeling

Deze commissie adviseert de gemeente over de subsidieregeling Toekomstfonds Duurzame Ontwikkeling. De adviescommissie bestaat uit onafhankelijke deskundigen met een expertise op het vlak van Materialen, Energie, Natuur, Mobiliteit en Voedsel (de vijf thema’s van Duurzaam Amersfoort).

Contactpersoon bij de gemeente: mevr. N. Swijnenburg, bereikbaar via het algemene nummer 14 033.

Adviescommissie Toekomstfonds Onderwijs-Arbeidsmarkt

Deze commissie adviseert de gemeente over de incidentele subsidieregeling Toekomstfonds Onderwijs-Arbeidsmarkt. De adviescommissie bestaat uit onafhankelijke deskundigen vanuit onderwijs, bedrijfsleven en de overheid.

Contactpersoon bij de gemeente: mevr. S. de Jong, bereikbaar via het algemene nummer 14 033.

Amersfoortse Sportfederatie

Deze federatie behartigt de belangen van alle sportverenigingen in Amersfoort.

 • Website: www.sportamersfoort.nl
 • Contactpersoon bij de gemeente: Rogier Koreman, Silvio Milia en Els Speelman, bereikbaar via het algemene nummer 14 033.

Brede Adviesgroep Cultureel Klimaat (BACK)

Deze groep adviseert de gemeente de incidentele en meerjarige subsidies cultureel klimaat en de incidentele subsidieregeling journalistieke producties en media-innovatie. De adviesgroep bestaat uit deskundigen op het gebied van kunst, cultuur en media: Tamar Brüggemann, Pip Passchier, Hans de Vries, Joosje Duindam en Lina van den Idsert.

 • Voorzitter: Rόman Kienjet

  • Secretaris: Yvette Kamsteeg

Contactpersonen bij de gemeente: voor de meerjarige projectsubsidieregeling kunst en cultuur 2020-2021, Susan Coen

Yvette Kamsteeg, voor de incidentele projectsubsidie en de incidentele subsidieregeling journalistieke producties en media-innovatie bereikbaar via het algemene nummer 14 033.

Cliëntenraad Werk en Inkomen Amersfoort

De Cliëntenraad Werk en Inkomen Amersfoort komt op voor mensen met een laag inkomen. De raad is onafhankelijk en geeft gevraagd en ongevraagd advies aan de gemeente op het gebied van sociale zekerheid.

 • Telefoon: 033 465 9877
 • Telefonisch spreekuur: maandag van 10.00 tot 11.30 uur, woensdag van 13.00 tot 14.30 uur (niet tijdens de schoolvakanties)
 • E-mail: clientenraadsz@outlook.com
 • Postadres: Postbus 2137, 3800 CC Amersfoort  /  Antwoordnummer 7126, 3800 TC Amersfoort (geen postzegel nodig)
 • Contactpersoon bij de gemeente: dhr. J. Hover, bereikbaar via het algemene nummer 14 033

De cliëntenraad heeft een belpanel: een groep bewoners die zij kan raadplegen en vragen stellen.

Cliëntenraad Wet Sociale Voorziening regio Eemland

De sociale werkvoorziening is er voor mensen die niet aan de slag kunnen in een gewone baan, omdat ze een beperking hebben. De Cliëntenraad Wet Sociale Werkvoorziening (WSW) praat mee over deze sociale werkvoorziening.

De gemeenten Amersfoort, Baarn, Bunschoten, Leusden, Soest, Woudenberg hebben samen één cliëntenraad. De Wsw-cliёntenraad adviseert de gemeenten gevraagd en ongevraagd.

Commissie Straatnaamgeving

Deze commissie adviseert de gemeente over nieuwe namen voor straten, pleinen en andere plaatsen in de openbare ruimte. Je mag altijd een voorstel doen voor een nieuwe straatnaam.

 • Contactpersoon bij de gemeente: dhr. J. Dorrestijn, bereikbaar via het algemene nummer 14 033.

Denktank Inclusieve Stad

Gemeente Amersfoort vindt de ervaringen van inwoners belangrijk bij het verbeteren van beleid en de uitvoering daarvan. In de Denktank Inclusieve Stad zitten betrokken stadsgenoten die hun kennis en ervaringen delen en advies geven aan de gemeente over sociale thema's. Met als doel: een stad waarin iedereen mee kan doen.

Kijk voor meer informatie op www.amersfoort.nl/denktank of stuur een e-mail naar inclusievestad@amersfoort.nl.

Platform voor levensbeschouwingen en religies

Het platform voor levensbeschouwingen en religies wil de solidariteit voor de verschillende levensbeschouwingen en religies bevorderen. Het organiseert jaarlijks een stadsgesprek, waarbij alle inwoners welkom zijn.

Woonadviescommissie

De Woonadviescommissie (WAC) toetst de ontwerpen van onder andere nieuwbouwwoningen en hun directe woonomgeving. Levensloopgeschiktheid, duurzaamheid, toegankelijkheid, veiligheid, bruikbaarheid, doelmatigheid, gezondheid, comfort en flexibiliteit in gebruik zijn kwaliteiten waarop wordt gelet.

Regenboogplatform

In het Amersfoortse Regenboogplatform werken organisaties samen aan het uitvoeren van de ambities van de Regenboogagenda 2019-2022. De volgende organisaties vormen samen het regenboogplatform:

 • Art. 1 MN
 • COC Midden-Nederland
 • Jong & out en Jong & Proud
 • Gemeente Amersfoort
 • Indebuurt033
 • Sociale Wijkteams
 • Amersfoort Roze 50+
 • GGD Midden-Nederland
 • Stichting Keiroze

Meer informatie op de webpagina Regenboogstad Amersfoort.