Beleid, ambities en besluiten

Voor een prettig leefbaar Amersfoort komt de gemeente in samenwerking met de stad tot ambities. De gemeenteraad of het college leggen deze ambities vast in beleidsplannen en andere besluiten.

Ambities en beleid

Wilt u meer weten over de vastgestelde ambities en beleidsplannen? Kijk dan op de website financien.amersfoort.nl bij begroting bij één van onderstaande programma’s:

 1. Bestuur en Dienstverlening
 2. Veiligheid en Handhaving
 3. Stedelijk beheer en milieu
 4. Sociaal domein (zorg en ondersteuning)
 5. Onderwijs
 6. Sport
 7. Ruimtelijke ontwikkeling
 8. Wijken en wonen
 9. Mobiliteit (verkeer)
 10. Economie en Duurzaamheid
 11. Cultuur
 12. Financiën en Belastingen
 13. Bedrijfsvoering

Overige besluiten

Alle door de gemeenteraad of het college vastgestelde beleidsdocumenten, nota’s, plannen van aanpak, convenanten en samenwerkingsovereenkomsten vindt u in de bestuursinformatie.

Lijst met besluiten college en gemeenteraad per datum

Zoeken in raads- en collegebesluiten

Overige bestuurlijke stukken