Telcamera's

Amersfoort wil met het herinrichten Kamp het gebied aantrekkelijker en levendiger maken. Dit is onderdeel van de autoluwe binnenstad. Het deel tussen de Kamperbinnenpoort en de Coninckstraat wordt als Shared Space ingericht. Hier starten we begin 2021 mee. Voor de rest van de Kamp maken we samen met de ondernemers en bewoners een integraal plan.

Telcamera's

Telcamera’s

Voor de input voor dit integrale plan plaatsen we voor vier dagen telcamera’s die in kaart brengen hoeveel mensen er onder de Kamperbinnenpoort door lopen en welke afslag ze nemen in het gebied tussen de poort en de Coninckstraat. Dit noemen we een passantentelling. Dit doen wij nog voor het invoeren van Shared Space. Nadat de Kamp tussen de Coninckstraat en de Kamperbinnenpoort als Shared Space is ingericht, plaatsen we opnieuw voor vier dagen telcamera’s. We willen hiermee de effecten van de Shared Space inrichting monitoren.

Locaties van de passantentelling

Het gaat in totaal om drie camera’s op de volgende locaties:

  • De Langestraat
  • De Kamp - kruising Zuidsingel
  • De Coninckstraat

Wanneer het gaat beginnen

Er worden twee meetmomenten gepland. Het eerste meetmoment (de zogenaamde nulmeting) is van donderdag 10 t/m zondag 13 december 2020, en de tweede meting is na de herinrichting van de Kamp tot Shared Space. In beide gevallen is de meting die weken van donderdag tot en met zondag tussen 06:30 uur en 21:30 uur.

Wat de telcamera's doen

De telcamera’s worden uitsluitend gebruikt voor de passantentelling, zij monitoren alleen voetgangers (aantal bezoekers) en looppatronen. Het monitoren met camera’s gebeurt volgens de regels in de privacy wet- en regelgeving. Zo worden bijvoorbeeld de gezichten onherkenbaar gemaakt (‘geblurd’). De opgenomen beelden worden geanalyseerd en omgezet in anonieme meetdata.

Hoe het in zijn werk gaat

Stap 1 Videobeeld maken en opslaan
Er wordt een videobeeld gemaakt en opgeslagen op de harde schijf in de camera-unit. Op de dagen dat we de metingen doen maakt de camera een opname van de straat. Deze opname wordt versleuteld op de harde schijf opgeslagen.
Stap 2 Beelden uit de camera naar de leverancier
Aan het eind van de meting wordt de camera inclusief harde schijf met de versleutelde opnamen opgehaald en naar de leverancier van de camera gebracht.
Stap 3 Verwerken van de beelden naar data
Bij de leverancier wordt de data van de harde schijf ingelezen en worden verkeersdeelnemers in anonieme ‘objecten’ omgezet. Met verkeersdeelnemers bedoelen wij voetgangers, fietsers en auto’s. Daarna telt een geautomatiseerd algoritme de verkeersdeelnemers en geeft het aan in welke richtingen zij zich bewegen. De gemeente Amersfoort krijgt daarna geanonimiseerde tellingen en een rapportage over de nulmeting.

Het telcamera project is een onderdeel van Autoluwe Binnenstad.

Meer weten

Als u meer vragen heeft over dit onderzoek of de telcamera’s, dan kunt u contact opnemen met Maurice Reinink, projectleider.