Bestuur en organisatie

Gemeenteraad

De gemeenteraad is de volksvertegenwoordiging en bepaalt het gemeentelijk beleid en controleert het college van B&W op de uitvoering ervan. Meer informatie

College van burgemeester en wethouders

Het college van burgemeester en wethouders is het dagelijks bestuur van de gemeente. Dit bestaat uit de burgemeester en 8 wethouders. Wethouders worden benoemd door de gemeenteraad. Meer informatie

Vacatures

Bekijk het actuele aanbod van vacatures bij de gemeente en reageer direct. Meer informatie

Vorming coalitie

Volg het nieuws rondom de vorming van een coalitie in Amersfoort. Meer informatie

Onderzoek en cijfers

De gemeente voert regelmatig onderzoek uit. Alle onderzoeken en cijfers zijn te vinden op AmersfoortinCijfers.nl. Meer informatie

Klachten en bezwaar

Lees wat je kunt doen als je niet tevreden bent met de manier waarop de gemeente je behandelt of als je het ergens niet mee eens bent. Meer informatie