Bestuur en organisatie

Gemeenteraad

De gemeenteraad is de volksvertegenwoordiging en bepaalt het gemeentelijk beleid en controleert het college van B&W op de uitvoering ervan. Meer informatie

College van burgemeester en wethouders

Het college van burgemeester en wethouders is het dagelijks bestuur van de gemeente. Het college bestaat uit de burgemeester en vier wethouders. Wethouders worden benoemd door de gemeenteraad. Meer informatie

Verkiezingen Tweede Kamer 2017

Op 15 maart 2017 vinden er weer verkiezingen voor de Tweede Kamer plaats. Kijk hier voor alle informatie over uw stempas, stembureaus en meer. Meer informatie

Onderzoek en cijfers

De gemeente voert regelmatig onderzoek uit. Meer informatie

Uw invloed

De gemeente betrekt bewoners en organisaties graag bij de onderwerpen die spelen in Amersfoort. Ook kunt u zelf onderwerpen aandragen of uw mening geven. Meer informatie

Klachten en bezwaar

Lees wat u kunt doen als u niet tevreden bent met de manier waarop de gemeente u behandelt of als u het ergens niet mee eens bent. Meer informatie