Wie mag stemmen?

Bijna alle inwoners van Amersfoort van achttien jaar of ouder mogen een stem uitbrengen voor de verkiezingen voor Provinciale Staten en het waterschapsbestuur.

Om te stemmen voor Provinciale Staten moet u:

 • de Nederlandse nationaliteit hebben,
 • 18 jaar of ouder zijn.
 • wonen in de provincie waarvoor de verkiezing plaatsvindt. 
 • niet uitgesloten zijn van het kiesrecht.

Voldoet u hier aan? Dan krijgt u vanzelf uw stempas thuisgestuurd.

Om te stemmen voor het waterschapsbestuur moet u:

 • de Nederlandse nationaliteit hebben, EU-burger zijn, of als niet-Nederlander een geldige verblijfsvergunning hebben.
 • 18 jaar of ouder zijn.
 • wonen in het waterschap waarvoor de verkiezing plaatsvindt
 • niet uitgesloten zijn van het kiesrecht.

Voldoet u hier aan? Dan krijgt u vanzelf uw stempas thuisgestuurd.

Nieuwe inwoners

Als u op de dag van de kandidaatstelling (maandag 4 februari 2019) als inwoner van Amersfoort stond ingeschreven, kunt u uw stem uitbrengen in Amersfoort. Bent u daarna in Amersfoort komen wonen, dan ontvangt u uw stempas op uw vorige adres en kunt u in uw vorige woongemeente stemmen voor de Provinciale Staten en het waterschap waaronder die gemeente valt.

Bent u na 4 februari 2019 in Amersfoort komen wonen en wilt u toch in Amersfoort stemmen? Dat kan alleen als uw vorige woongemeente ook in de provincie Utrecht en/of binnen het waterschap Vallei en Veluwe ligt.

 • Ligt uw vorige woongemeente binnen de provincie Utrecht én het waterschap Vallei en Veluwe? Dan kunt u bij uw vorige gemeente uw stempassen voor Provinciale Staten en het waterschap laten omzetten in een kiezerspas.
 • Ligt uw vorige woongemeente binnen de provincie Utrecht, maar buiten het waterschap Vallei en Veluwe? Dan kunt u bij uw vorige gemeente alleen uw stempas voor Provinciale Staten laten omzetten in een kiezerspas.
 • Ligt uw vorige woongemeente buiten de provincie Utrecht, maar binnen het waterschap Vallei en Veluwe? Dan kunt u bij uw vorige gemeente alleen uw stempas voor het waterschap laten omzetten in een kiezerspas.

Met de kiezerspas kunt u vervolgens in Amersfoort uw stem uitbrengen.