Werknemer met arbeidsbeperking in dienst?

Als ondernemer kun je bijdragen aan een kans voor iedereen op de arbeidsmarkt. Je kunt werk- of leerplekken aanbieden voor mensen voor wie het moeilijker is om een plek op de arbeidsmarkt te vinden. Omdat zij een lichamelijke beperking hebben, minder belastbaar zijn of minder werk kunnen verzetten dan andere werknemers of omdat zij al lange tijd werkzoekend zijn of omgeschoold moeten worden. Er is veel mogelijk en wij ondersteunen jou hierin graag.

Advies bij Werkgeversservicepunt regio Amersfoort

Het Werkgeversservicepunt regio Amersfoort - een samenwerking tussen gemeente, UWV en partners uit de arbeidsmarkt – helpt je graag op weg met kosteloos advies, werving en selectie. De medewerkers va het Werkgeversservicepunt kunnen je adviseren over aanpassingen op de werkvloer, begeleiding van de werknemer, proefplaatsing, loondispensatie, subsidies, kortingen en andere regelingen en voordelen voor jou als werkgever. En zij kunnen de werving en selectie van passend personeel van je overnemen.

Social return

Ook als je bij een aanbesteding afspraken heeft gemaakt over social return, helpt het Werkgeversservicepunt je verder.

Contact

Lees op www.wspregioamersfoort.nl de ervaringen van ondernemers die met het Werkgeversservicepunt hebben samengewerkt om kansen te creëren voor mensen die moeilijker aan het werk komen. Of neem direct contact op met het Werkgeversservicepunt.