Werknemer met arbeidsbeperking in dienst?

Als ondernemer kunt u bijdragen aan een kans voor iedereen op de arbeidsmarkt. U kunt werk- of leerplekken aanbieden voor mensen voor wie het moeilijker is om een plek op de arbeidsmarkt te vinden. Omdat zij een lichamelijke beperking hebben, minder belastbaar zijn of minder werk kunnen verzetten dan andere werknemers of omdat zij al lange tijd werkzoekend zijn of omgeschoold moeten worden. Er is veel mogelijk en wij ondersteunen u hierin graag.

Het Werkgeversservicepunt regio Amersfoort - een samenwerking tussen gemeente, UWV en partners uit de arbeidsmarkt – helpt u graag op weg met kosteloos advies, werving en selectie. De medewerkers va het Werkgeversservicepunt kunnen u adviseren over aanpassingen op de werkvloer, begeleiding van de werknemer, proefplaatsing, loondispensatie, subsidies, kortingen en andere regelingen en voordelen voor u als werkgever. En zij kunnen de werving en selectie van passend personeel van u overnemen.

Social return

Ook als u bij een aanbesteding afspraken heeft gemaakt over social return, helpt het Werkgeversservicepunt u verder.

Contact

Lees op www.wspregioamersfoort.nl de ervaringen van ondernemers die met het Werkgeversservicepunt hebben samengewerkt om kansen te creëren voor mensen die moeilijker aan het werk komen. Of neem direct contact op met het Werkgeversservicepunt.