Wat is de RES?

De energietransitie houdt niet op bij de gemeentegrens. Overheden, inwoners, bedrijven, netbeheerders en maatschappelijke organisaties hebben elkaar nodig. Daarom maken 30 energieregio’s in Nederland samen een Regionale Energiestrategie: de RES. Amersfoort werkt samen met zes buurgemeenten (Baarn, Bunschoten, Eemnes, Leusden, Soest en Woudenberg), Stedin, waterschap en provincie aan de RES voor regio Amersfoort.

Wat staat er in?

In de RES beschrijven we hoe en waar we duurzame elektriciteit (zon en wind) opwekken en hoe we de warmtetransitie (duurzame alternatieven voor aardgas) mogelijk maken. Ook de opslag en infrastructuur voor energie en warmte is in de RES opgenomen.

De RES van Regio Amersfoort

In een eerste concept RES staan de maatregelen die we al hebben genomen of gaan nemen om duurzame elektriciteit op te wekken. Ook ziet u de mogelijke locaties voor het plaatsen van zonnevelden en windturbines. De Concept RES wordt op 1 oktober ingediend bij het rijk. In totaal moet 0,50 TW energie opgewekt kunnen worden.

Bekijk de animatie over de RES:

Kijk voor meer informatie op de website van RES Amersfoort.

Regio Amersfoort organiseerde op 7 september een webinar over de Concept RES. Deelnemers kregen informatie en konden online reageren. De vragen en antwoorden vindt u hier:

En wat is de volgende stap?

Op 22 september bespreekt de gemeenteraad de Concept RES tijdens de Ronde. U kunt hierbij zijn en inspreken als u dat wilt. Meld u dan bij de griffie.

Op 29 september neemt de gemeente het besluit. In oktober 2020 wordt de Concept RES aangeboden aan het Nationaal Programma RES door alle 30 RES regio’s in Nederland. In de volgende stap gaan we van Concept-RES naar de RES 1.0. Daarvoor zijn opnieuw verschillende mogelijkheden om mee te praten.