Wat is de RES?

De energietransitie houdt niet op bij de gemeentegrens. Overheden, inwoners, bedrijven, netbeheerders en maatschappelijke organisaties hebben elkaar nodig. Daarom maken 30 energieregio’s in Nederland samen een Regionale Energiestrategie: de RES. Amersfoort werkt samen met zes buurgemeenten (Baarn, Bunschoten, Eemnes, Leusden, Soest en Woudenberg), Stedin, waterschap en provincie aan de RES voor regio Amersfoort. Binnen deze regio worden afspraken gemaakt over hoeveel duurzame energie grootschalig opgewekt wordt in 2030, waar en hoe.

Wat staat er in?

In de RES beschrijven we hoe en waar we duurzame elektriciteit (zon en wind) opwekken en hoe we de warmtetransitie (duurzame alternatieven voor aardgas) mogelijk maken. Ook de opslag en infrastructuur voor energie en warmte is in de RES opgenomen.

De RES van Regio Amersfoort

In een eerste concept RES staan de maatregelen die we al hebben genomen of gaan nemen om duurzame elektriciteit op te wekken. Ook ziet u de mogelijke locaties voor het plaatsen van zonnevelden en windturbines. De Concept RES is op 1 oktober 2020 ingediend bij het rijk. In totaal moet 0,50 TW energie opgewekt kunnen worden.

Bekijk de animatie over de RES:

Kijk voor meer informatie op de website van RES Amersfoort.

Regio Amersfoort organiseerde op 7 september een webinar over de Concept RES. Deelnemers kregen informatie en konden online reageren. De vragen en antwoorden vindt u hier:

Op weg naar RES bod 1.0

De gemeenteraad heeft bij het concept bod van september 2020 de kansrijke gebieden voor zon en windenergie vastgesteld. De gemeente gaat nu met bewoners, bedrijven en betrokken partners in gesprek over de verdere uitwerking van deze kansrijke gebieden. Daarnaast wordt ook gekeken naar andere reële mogelijkheden voor duurzame opwek en andere kansrijke locaties. Zo werken we samen toe naar het RES-bod 1.0.