Veilig ondernemen

Werk samen met de gemeente, politie en brandweer aan een veilig bedrijf.

Met het Keurmerk Veilig Ondernemen (KVO) kunnen ondernemers samen met politie, brandweer en gemeente gestructureerd werken aan een veilige omgeving op hun bedrijventerrein of winkelcentrum.

Kijk voor meer informatie op de website over het Keurmerk Veilig Ondernemen.

Het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV) biedt ondernemers praktische tools, voorlichting en trainingen die bijdragen aan de veiligheid in en rond hun onderneming.

Kijk voor meer informatie op de website van het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid.

Winkeldieven en schade: SODA

In Amersfoort wordt het steeds gemakkelijker om schade op winkeldieven te verhalen. Door samenwerking tussen de politie en Stichting SODA kunnen winkeliers heel gemakkelijk de schade (tijd) die ze kwijt zijn aan het doen van aangifte verhalen op de winkeldief.

Winkeliers kunnen gratis meedoen door zich eenmalig aan te melden op www.so-da.nl. Bij een aanhouding van de dief regelt de politie de verdere afhandeling met SODA door de winkeldiefgegevens automatisch met SODA uit te wisselen.

SODA incasseert het schadebedrag bij de winkeldief en maakt dit over aan de winkelier. Ook wordt meteen een winkelverbod opgelegd aan de winkeldief. Uit eerdere ervaringen met het SODA-systeem blijkt dat het ook het een positief effect heeft op het aantal winkeldiefstallen. Dit vergroot de veiligheid in de winkelcentra voor zowel winkeliers als inwoners.