Help mee bij het beheer van het Valleikanaal

Het onderhoud van de natuurvriendelijke oevers van het Valleikanaal gebeurt door ongeveer twintig vrijwilligers. Ook u kunt meehelpen.

Help mee bij het beheer van het Valleikanaal

De vrijwilligers halen bijvoorbeeld ongewenste beplanting weg om andere soorten meer ruimte te geven. Of ze helpen bij het knotten van bomen en het schoonmaken van poelen.

De vrijwilligers doen het werk het hele jaar door, eens in de twee weken op dinsdag- of woensdagochtend, van 9.00 tot 13.00 uur. Alleen tijdens het broedseizoen in mei en juni niet.

Wilt u ook meehelpen? Neem contact op via telefoonnummer 14 033.