Twee nieuwe leden voor de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit

Amersfoort, stad met een hart voor monumenten, architectuur, stedenbouw en landschap zoekt een Stedenbouwkundige (CRK, gemiddeld 4 uur per maand) en een Restauratiearchitect / bouwhistoricus (CRK en subcommissie Erfgoed, gemiddeld 10 uur per maand)

Waar ga je werken?

De Commissie Ruimtelijke Kwaliteit (CRK) is een onafhankelijke commissie die gevraagd en ongevraagd advies uitbrengt aan burgemeester en wethouders over bouwplannen en gemeentelijk beleid op het vlak van ruimtelijke ordening. Op de agenda van de CRK staan onder meer de grotere, complexe architectonische opgaven en stedenbouwkundige plannen die om een multidisciplinaire advisering vragen. De CRK vergadert eens per 4 weken.

De CRK bestaat momenteel uit zeven leden, waaronder de stadsbouwmeester als voorzitter en een burgerlid. In de CRK zijn diverse relevante vakdisciplines vertegenwoordigd: architectuur, stedenbouw, landschap, restauratietechniek en cultuurhistorie (erfgoed).

Een subcommissie Erfgoed maakt deel uit van de CRK. Deze subcommissie, die zich bezighoudt met de advisering op het gebied van de monumentenzorg, komt 2-wekelijks bij elkaar. De subcommissie Erfgoed wordt gevormd door de stadsbouwmeester (voorzitter), de restauratiearchitect, de erfgoeddeskundige en het burgerlid. De subcommissie Erfgoed adviseert onder meer over bouwplannen aan monumenten en in de beschermde stadsgezichten. Vanwege de periodieke vervanging van leden van de CRK en de Erfgoedcommissie zijn wij op zoek naar deskundigen voor de disciplines Stedenbouw en de discipline Restauratietechniek / bouwhistorie.

Wat ga je doen?

Stedenbouwkundige

De intensivering van de stad en ontwikkelingen op het gebied van onder meer klimaat, duurzaamheid en mobiliteit stellen in toenemende mate eisen aan de ruimtelijke opzet en inrichting van de stedelijke structuur. Gezien het belang van deze opgave zijn de disciplines stedenbouw en landschap integraal onderdeel van de voltallige CRK. Daarom zijn wij op zoek naar een deskundige met brede kennis van / ervaring met stedenbouwkundige ontwikkelingen, die goed bekend is met actuele thema’s en innovaties binnen dit vakgebied, zoals stedelijke verdichting, duurzaamheid, energietransitie en klimaat. De stedenbouwkundige heeft een goed ontwikkeld analytisch vermogen, is in staat om snel en efficiënt over een plan te adviseren. Dat betreft ruimtelijke plannen van verschillend schaalniveau (van bouwplan tot structuurvisie), zowel in een pril stadium als in gedetailleerd uitgewerkte vorm.

Restauratiearchitect / bouwhistoricus

Amersfoort is rijk aan monumenten en kent meerdere beschermde stadsgezichten. De CRK en de subcommissie Erfgoed bewaken en versterken deze bijzondere kwaliteiten. Hierbij heeft de restauratiedeskundige / bouwhistoricus een belangrijke rol. Van de restauratiedeskundige verwachten wij dat hij/zij inhoudelijk en helder kan reageren op technische en bouwhistorische vraagstukken vanuit zijn/haar brede kennis en ervaring in het vakgebied en op deze wijze een bijdrage kan leveren aan de bestaande monumentale kwaliteiten én aan toekomstige ontwikkelingen in de stad. Wij vragen een brede kennis op het gebied van monumentenzorg, bekendheid met actuele thema’s en innovaties binnen dit vakgebied, zoals verduurzaming van monumenten, materiaalgebruik /technische oplossingen en geldende uitvoeringsrichtlijnen. Ook vragen wij aantoonbare ervaring in de uitvoeringspraktijk, het beoordelen van bouwhistorische analyses en met herbestemmings-opgaven aan zowel oude als jonge monumenten.

  Wat breng je mee?

  Van de leden van de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit vragen wij:

  • een relevante opleiding op HBO of WO-niveau en ruime ervaring binnen het vakgebied

  • bereid te zijn zich te verdiepen in het Amersfoortse ruimtelijk kwaliteitsbeleid in brede zin, zoals de gemeentelijke Welstandsnota die de basis vormt voor de advisering

  • de stad goed te kennen of te willen leren kennen

  • onpartijdig en niet vooringenomen te zijn

  • geen persoonlijk belang hebben bij de door burgemeester en wethouders te nemen beslissing

  • te beschikken over de competenties: interdisciplinair samenwerken, communicatief vaardig in woord en geschrift, resultaatgericht en overtuigingskracht.

  • Ervaring met het beoordelen van ontwerpen van collega’s in bijvoorbeeld onderwijssituaties, jury’s of welstands- of monumentencommissies is een pre.

  Wat bieden we je?

  Verantwoordelijk en maatschappelijk relevant werk in een informele organisatie. De vergoeding bedraagt op dit moment € 95,00 per uur. Daarin zijn o.a. vergoedingen voor reistijd en -kosten opgenomen.

  De benoeming van leden van de CRK geldt voor een periode van 3 jaar, met de mogelijkheid voor een verlenging met nog eens 3 jaar.

  Hoe kun je reageren?

  Met vragen over de inhoud van de functie kun je bellen met Bert Blijleven, secretaris CRK, 033 – 469 4403 en/of Saskia Stouten-Schrijer, secretaris CRK subcommissie Erfgoed, 033 – 469 5287.

  Voor vragen over de sollicitatieprocedure bel je met Jacqueline Hakstege, P&O-assistent, 033 - 469 4498.

  De reactietermijn sluit 15 november 2019.

  De selectiegesprekken vinden plaats in de vierde week van november 2019.

  Wij ontvangen je sollicitatie graag digitaal. Door hieronder op ‘Solliciteren’ te klikken, kun je ons je contactgegevens, motivatiebrief en curriculum vitae toesturen.

  SOLLICITEREN

  Amersfoort wil een diverse organisatie zijn, dus het maakt ons niet uit waar je geboren bent, waar je in gelooft en van wie je houdt. We zijn nieuwsgierig naar jouw talent en hoe jij het verschil maakt voor de stad.

  Praktisch

  4 -10 uur per maand

  Vergoeding: € 95,- per uur

  Vragen over de functie?

  Bert Blijleven, secretaris CRK, 033 – 469 4403

  Saskia Stouten-Schrijer, secretaris CRK subcommissie Erfgoed, 033 – 469 5287

  Vragen over de procedure?

  Jacqueline Hakstege, P&O-assistent, 033 - 469 4498

  SOLLICITEREN

  De reactietermijn sluit op 15 november.