Toegankelijke openbare ruimte

De meeste belemmeringen worden ervaren in de openbare ruimte (buiten). Wij zetten ons graag in om dit zo goed en zo snel mogelijk op te lossen. Uw melding is erg belangrijk om inzichtelijk te krijgen wat de problemen zijn in de openbare ruimte.

Toegankelijke openbare ruimte

Melding doen

Wilt u bij u melding zelf “Toegankelijkheid” erbij zetten? Dat zou ons erg helpen. Vooral als het gaat om bijvoorbeeld: geleidelijnen, invalideparkeerplaatsen en gevaarlijke situaties voor rolstoel/ rollator/ driewielfiets.

Wij werken aan een verbetering van het meldsysteem, de automatisch gegenereerde antwoordberichten of berichten die direct van onze (onder)aannemers komen. Het bericht dat u automatisch ontvangt na een melding vraagt helaas herprogrammering of mogelijk aanschaf van een nieuw systeem. Dit hebben wij in onderzoek.

Reparaties van gaten in de weg en verlichting worden over het algemeen wel binnen 2 weken opgelost. Hou er rekening mee dat andere meldingen, met name als het om een “wens” gaat, het langer duurt voordat u een reactie ontvangt of verandering ziet. Er wordt dan eerst onderzocht wat mogelijk is.

Uw melding kunt u doen via:

Melding doen

Of doe uw melding via telefoon:

14033

Whatsapp: 06 57505302      

Is het voor u niet mogelijk om op deze manier een melding te doen, kom dan gerust langs op het stadhuis, daar helpen wij u graag verder. Om u zo goed mogelijk te helpen is het handig om van te voren een afspraak te maken, als dat voor u mogelijk is.

Mail ons via: toegankelijk@amersfoort.nl

Universele Openbare Toiletten

De behoefte aan toegankelijke universele toiletten, die ook na sluitingstijd van winkels en horeca te gebruiken zijn is uitermate belangrijk voor veel mensen. Wij werken dan ook aan een verbetering hiervan. Wilt u weten waar u naar het toilet kunt bij hoge nood? De App Hoge Nood is een handig hulpmiddel.

Speeltuinen

Amersfoort zet samen met samenwerkingspartners in de stad n op het thema “Samen spelen”. Inclusieve speelplekken worden gemaakt voor kinderen met én zonder een beperking. Wij vinden dat ook ouders, begeleiders, opa’s en oma’s in een rolstoel of met rollator bij de speelvoorzieningen moeten kunnen komen. En ook kleine kinderen moeten gebruik kunnen maken van de speeltoestellen. Inclusieve speelplekken stimuleren ontmoeting voor een brede doelgroep. In Amersfoort zijn verspreid over de stad bijna 500 speel- en sportlocaties voor kinderen en jongeren. Amersfoort heeft 8 speeltuinen. 5 ervan zijn zelfstandige verenigingsspeeltuinen. 3 speeltuinen zijn in beheer van de gemeente. In verschillende wijken staan buitenkasten met speelgoed en spelletjes om samen buiten te spelen.

Wij zijn actief bezig om samen spelen mogelijk te maken en speeltuinen toegankelijker te maken. De speeltuin in park Randenbroek is hiervan een mooi voorbeeld. Ieder jaar realiseren wij een Inclusieve speeltuin,  totdat wij er voor alle 13 gebieden waar de 30 wijken van Amersfoort in zijn verdeeld zijn voorzien van een speeltuin waar het mogelijk is om samen te spelen. Dit is onze samen spelen belofte. Wij werken hiervoor samen met de Speeltuinbende in Soest en Sportivate in Amersfoort.

Aanpassingen openbare ruimte

Voor inrichting van de openbare ruimte is het meest actuele Handboek Inrichting Openbare Ruimte (HIOR) van toepassing. Deze wordt meegestuurd met de offerteaanvraag of aanbesteding.

Hoofdroutes

Zowel ontwerpende als uitvoerende partijen vragen wij met name rekening te houden met het toegankelijk maken van ten minste de in “Amersfoort in Beeld” opgenomen hoofdroutes (Link check). Het gaat hierbij om voorzieningen als geleidelijnen, subtiele op- en afritten van voetpaden en verkeerslichten met rateltikker.

Praktische “tips” voor gebouwen, openbare ruimteen inrichtingselementen:

 • Zorg voor een volledig afgestemd plan of ontwerp
 • Denk na over de logistiek. Zorg voor een zo kort mogelijke, drempelloze, obstakelvrije route van invalideparkeerplaats, naar de entree, naar de gewenste locatie
 • Let op de 3B’s: Bereikbaar, Betreedbaar en Bruikbaar
 • Iedereen moet er naartoe, er doorheen en vooral weer uit kunnen komen. Denk aan uitgankelijkheid, met name bij calamiteiten
 • Kies bij voorkeur minimaal een rolstoellift in een gebouw
 • Voorkom gevaarlijke situaties, bijvoorbeeld achteruit een lift uit komen in combinatie met een trap
 • Laat een trap vooral praktisch zijn qua op- en aantrede, markering en doorlopende leuning
 • Gebruik contrasten en duidelijke markering
 • Stem in de openbare ruimte posities van lantaarnpalen, verkeersborden, vuilnisbakken en fietsenrekken goed op elkaar af om obstakels te vermijden
 • Hou zoveel mogelijk rekening met het gedrag van mensen
 • Gebruik varkensruggen om te voorkomen dat auto’s het voetpad deels blokkeren
 • Hou er rekening mee dat fietsers hun fiets vaak net buiten het rek parkeren
 • Zet een verkeersbord met “invalideparkeerplaats” niet ter hoogte van de bestuurderskant of laadklep
 • Haaks parkeren voor een invalideparkeerplaats heeft de voorkeur
 • Zorg voor een ruime uitstap- en beweegmogelijkheid rondom een mindervalideparkeerplaats
 • Geef duidelijk aan qua materialisatie wat rijbaan voor auto, fiets en het voetpad is. Een shared-space is voor blinden en slechtzienden onwenselijk

Woon Advies Commissie (WAC)

De Woon Advies Commissie voorziet bouwplannen gratis en vrijblijvend van advies om gebouwen, woningen en openbare ruimte toegankelijk te maken. Hiermee wordt Amersfoort Toegankelijker en uw plan levensloopbestendig, multifunctioneel, beter verkoopbaar en plezieriger in gebruik.