Toegankelijke openbare ruimte

De meeste belemmeringen worden ervaren in de openbare ruimte (buiten). Wij zetten ons graag in om dit zo goed en zo snel mogelijk op te lossen. Uw melding is erg belangrijk om inzichtelijk te krijgen wat de problemen zijn in de openbare ruimte.

Toegankelijke openbare ruimte

Wilt u bij u melding zelf “Toegankelijkheid” erbij zetten? Dat zou ons erg helpen. Vooral als het gaat om bijvoorbeeld: geleidelijnen, invalideparkeerplaatsen en gevaarlijke situaties voor rolstoel/ rollator.

Wij werken aan een verbetering van het meldsysteem. Het bericht dat u automatisch ontvangt na een melding vraagt helaas herprogrammering of mogelijk aanschaf van een nieuw systeem. Dit hebben wij in onderzoek.

Reparaties van gaten in de weg en verlichting worden over het algemeen wel binnen twee weken opgelost. Hou er rekening mee dat andere meldingen, met name als het om een “wens” gaat, het langer duurt voordat u een reactie ontvangt of verandering ziet. Er wordt dan eerst onderzocht wat mogelijk is.

Uw melding kunt u doen via:

Melding doen

Of doe uw melding via telefoon:

14033

Whatsapp: 06 57505302      

Is het voor u niet mogelijk om op deze manier een melding te doen, kom dan gerust langs op het stadhuis, daar helpen wij u graag verder. Om u zo goed mogelijk te helpen is het handig om van te voren een afspraak te maken, als dat voor u mogelijk is.
Mail ons via: toegankelijk@amersfoort.nl.

Wist u dat Amersfoort op de 9de plaats staat als het gaat om toegankelijke universele toiletten? De behoefte aan toegankelijke universele toiletten, die ook na sluitingstijd van winkels en horeca te gebruiken zijn is uitermate belangrijk voor veel mensen. Wij werken dan ook aan een verbetering hiervan. Wilt u weten waar u naar het toilet kunt bij hoge nood? De App Hoge Nood is een handig hulpmiddel.

Wist u dat wij zo’n 500 speelplekken hebben in Amersfoort, 8 speeltuinen en 13 natuurspeeltuinen? Er zijn buitenkasten van Welzin die het buiten spelen nog leuker maken. Ook zijn wij actief bezig om samen spelen mogelijk te maken en speeltuinen toegankelijker te maken. De speeltuin in park Randenbroek is hiervan een mooi voorbeeld. Wij werken hiervoor samen met de Speeltuinbende in Soest.

Gaat u aan de slag binnen de gemeente Amersfoort?

Nieuwe initiatieven

Voor nieuwe initiatieven van zowel gebouwen, openbare ruimte, evenementen en plaatsen van inrichtingselementen (bijvoorbeeld betaalautomaten) geven wij de voorkeur aan het toepassen van de Integrale Toegankelijkheid Standaard.

Bestaande situatie aanpassen

Voor het aanpassen van bestaande situaties kan worden uitgegaan van het Nederlands Keurmerk Toegankelijkheid Alleen voor monumenten kan hiervan worden afgeweken.

Aanpassingen openbare ruimte

Voor inrichting van de openbare ruimte zijn op 25 juni 2019 de nieuwe Richtlijnen Inrichting Openbare Ruimte (RIOR) vastgesteld. Deze worden meegestuurd met de offerteaanvraag of aanbesteding.

Hoofdroutes

Zowel ontwerpende als uitvoerende partijen vragen wij met name rekening te houden met het toegankelijk maken van ten minste de in “Amersfoort in Beeld” opgenomen hoofdroutes. Het gaat hierbij om voorzieningen als geleidelijnen, op- en afritten van voetpaden en verkeerslichten met rateltikker.

Praktische “tips” voor gebouwen, openbare ruimte, evenementen en inrichtingselementen:

 • Zorg voor een integraal afgestemd plan of ontwerp
 • Denk na over de logistiek. Zorg voor een zo kort mogelijke, drempelloze, obstakelvrije route van invalideparkeerplaats, naar de entree, naar het invalidetoilet en de gewenste locatie
 • Let op de 3B’s: Bereikbaar, Betreedbaar en Bruikbaar
 • Iedereen moet er naartoe, er doorheen en vooral weer uit kunnen komen. Denk aan uitgankelijkheid, met name bij calamiteiten
 • Kies bij voorkeur minimaal een rolstoellift in een gebouw
 • Voorkom gevaarlijke situaties, bijvoorbeeld achteruit een lift uit komen in combinatie met een trap
 • Laat een trap vooral praktisch zijn qua op- en aantrede, markering en doorlopende leuning
 • Gebruik contrasten en duidelijke markering
 • Stem in de openbare ruimte posities van lantaarnpalen, verkeersborden, vuilnisbakken en fietsenrekken goed op elkaar af om obstakels te vermijden
 • Hou zoveel mogelijk rekening met het gedrag van mensen
 • Gebruik varkensruggen om te voorkomen dat auto’s het voetpad deels blokkeren
 • Hou er rekening mee dat fietsers hun fiets vaak net buiten het rek parkeren
 • Zet een verkeersbord met “invalideparkeerplaats” niet ter hoogte van de bestuurderskant
 • Haaks parkeren voor een invalideparkeerplaats heeft de voorkeur
 • Zorg voor een ruime uitstap- en beweegmogelijkheid rondom een mindervalideparkeerplaats
 • Geef duidelijk aan qua materialisatie wat rijbaan voor auto, fiets en het voetpad is. Een shared-space is voor blinden- en slechtzienden onwenselijk
 • Laat tijdens uitvoerende werkzaamheden het voetpad zo lang mogelijk in gebruik en laat onderbrekingen zo kort mogelijk duren
 • Zorg voor goede gids- en geleidelijnen
 • Let op dat hellingen en op- en afritten niet te stijl zijn
 • Zorg voor voldoende rustpunten, bankjes
 • Hou met bedieningshoogte van apparatuur en balies altijd rekening met het gebruik vanuit een rolstoel
 • Zorg voor begrijpelijke informatie. Beperk de hoeveelheid tekst, bijvoorbeeld onder een verkeersbord
 • Gebruik in de communicatie altijd de 3 gangbare communicatiemogelijkheden; digitaal, telefonisch en persoonlijk contact. Zet zowel een goede, duidelijke website, telefoonnummer, drukwerk en persoonlijk contact in. Zorg voor ondertiteling bij filmpjes en zet een gebarentolk in.

De Woon Advies Commissie voorziet bouwplannen gratis en vrijblijvend van advies om gebouwen, woningen en openbare ruimte toegankelijk te maken. Hiermee wordt Amersfoort Toegankelijker en uw plan levensloopbestendig, multifunctioneel, beter verkoopbaar en plezieriger in gebruik.