Toegankelijke informatie en dienstverlening

Wij zetten ons in om onze informatie en dienstverlening continue te verbeteren.

Toegankelijke informatie en dienstverlening
  • Het vereenvoudigen van processen
  • Bewustzijn binnen de gemeente vergroten
  • Begrijpelijk communiceren
  • De tijd nemen voor onze bewoners
  • Persoonlijke ontmoetingen
  • Betrekken van ervaringsdeskundigen
  • Ondersteuning bieden waar nodig
  • Toegankelijkheid van onze website

Wensen en ideeën

U kunt uw wensen en ideeën ook melden bij het SignaleringsTeam (STA) Amersfoort en Adviesraad Sociaal Domein (ASD).

Pinbetaling

U kunt in het stadhuis alleen pinnen. Is dat voor u niet mogelijk, bel dan 14033. Dan zoeken we samen met u naar een passende betaalwijze. Zo is het bijvoorbeeld ook mogelijk om vooraf geld over te maken.

Participatie

De gemeente Amersfoort vindt het belangrijk dat iedereen overal zelfstandig aan kan meedoen. U kunt ook onderwerpen aandragen of uw mening geven. Ook als het om beleid gaat. Samen maken we de stad toegankelijk en gastvrij. Wij vinden het belangrijk dat u aansluit bij bewonersbijeenkomsten. Als uw straat bijvoorbeeld opnieuw wordt ingericht, de speeltuin wordt aangepast of er komen ondergrondse containers dan worden dit soort bijeenkomsten vaak georganiseerd. Kunt u er niet bij zijn, maar heeft u wel tips? Vraag dan via het telefoonnummer 14033 naar de projectleider en geef uw tips door. Uitgebreide informatie hierover staat op de pagina Uw invloed.

Contact

Contactpersonen gemeente: Jean-Paul Aarsen en Marina Aalbers.

Mail: toegankelijk@amersfoort.nl

14033