Toegankelijke informatie en dienstverlening

Het streven is om alle communicatie vanuit de Gemeente Amersfoort zo helder en begrijpelijk mogelijk te maken en daarbij de bewustwording binnen het stadhuis en daarbuiten te vergroten als het gaat om de diversiteit aan beperkingen. Daarbij worden ervaringsdeskundigen betrokken. Dit doen wij door:

Toegankelijke informatie en dienstverlening
  • Het vereenvoudigen van processen, , als bepaalde stappen overbodig blijken te zijn dan halen we die er tussenuit.
  • Bewustzijn binnen de gemeente vergroten, door ervaringsdeskundigen te betrekken en berichten te delen om Amersfoort obstakelvrij te houden.
  • Begrijpelijk te communiceren. Wij zijn aangesloten bij de campagne “direct duidelijk”. Iedere medewerker krijgt een training begrijpelijk communiceren. Daarmee proberen wij onze communicatie van C1 niveau op B1 te brengen.
  • De tijd nemen voor onze bewoners, , wij zijn “Dichtbij, Nieuwsgierig en Aanspreekbaar” (DNA).
  • Persoonlijke ontmoetingen, , wilt u meedenken, meepraten of met ons in gesprek gaan? Graag! Lees hier meer over alle mogelijkheden.
  • Betrekken van ervaringsdeskundigen, , zij zijn onze “ogen en oren” in de stad. Wilt u ook worden betrokken bij het opstellen van beleid, het adviseren bij projecten, als een van onze ervaringsdeskundigen? Meld u aan bij toegankelijk@amersfoort.nl.
  • Ondersteuning bieden waar nodig, bij voorbeeld via het wijkteam of Indebuurt033.
  • Ook werken wij aan de toegankelijkheid van onze website. Dit staat in onze toegankelijkheidsverklaring.

Wensen en ideeën

Gemeente Amersfoort vindt de ervaringen van inwoners belangrijk bij het verbeteren van beleid en de uitvoering daarvan. De Denktank Inclusieve Stad is opgericht zodat inwoners die interesse hebben in sociale thema’s hun ervaringen kunnen delen.

Doven, slechthorenden en mensen met een spraakbeperking kunnen sinds 1 december 2020 contact leggen met ons Klant Contact Centrum (KCC) door middel van Teletolk. Hierdoor kan ook in gebarentaal gecommuniceerd worden met de gemeente.
Gebruikers kunnen via een knop op onze website in contact komen met een tolk en kiezen of ze via tekst of beeld (met gebarentaal) willen bellen. Zodra iemand van de gemeente opneemt, wordt een medewerker van Teletolk aan het gesprek toegevoegd. Deze dienst maakt het voor doven, slechthorenden en mensen met een spraakgebrek mogelijk om te telefoneren met de gemeente.

Callcenter Teletolk

Via een knop op de website van de gemeente worden ze in contact gebracht met een schrijf- of gebarentolk in het callcenter van Teletolk in Bilthoven. De medewerker van Teletolk vertaalt alles naar gesproken taal voor de medewerker van de gemeente en alles wat deze medewerker zegt, wordt weer vertaald in gebarentaal of tekst voor degene die Teletolk heeft ingeschakeld. De dienst is kosteloos voor gebruikers.

U kunt in het stadhuis alleen pinnen. Is dat voor u niet mogelijk, bel dan 14033. Dan zoeken we samen met u naar een passende betaalwijze. Zo is het bijvoorbeeld ook mogelijk om vooraf geld over te maken.

De gemeente Amersfoort vindt het belangrijk dat iedereen overal zelfstandig aan kan meedoen. U kunt ook onderwerpen aandragen of uw mening geven. Ook als het om beleid gaat. Samen maken we de stad toegankelijk en gastvrij. Wij vinden het belangrijk dat u aansluit bij bewonersbijeenkomsten. Als uw straat bijvoorbeeld opnieuw wordt ingericht, de speeltuin wordt aangepast of er komen ondergrondse containers dan worden dit soort bijeenkomsten vaak georganiseerd. Kunt u er niet bij zijn, maar heeft u wel tips? Vraag dan via het telefoonnummer 14033 naar de projectleider en geef uw tips door. Uitgebreide informatie hierover staat op de pagina Uw invloed.