Toegankelijk(e) gebouwen en wonen

Het streven is dat alle gebouwen in eigendom van de Gemeente Amersfoort toegankelijk zijn voor iedereen. Alleen voor monumenten kan worden afgeweken. Ondanks de druk op de woningmarkt zetten wij ons ook in voor passende en betaalbare woningen voor iedereen, ook inwoners met een beperking.

Toegankelijk(e) gebouwen en wonen

Openbare Gebouwen

Onze openbare gebouwen, zoals het stadhuis, de bibliotheek, zwembaden, buurthuizen en sportcentra zijn getoetst en aangepast op basis van het Nederlandse Keurmerk voor Toegankelijkheid (NLKT). Voor nieuwe gebouwen, zoals het nieuwe Stadhuis stellen wij als eis dat moet worden voldaan aan de Integratie Toegankelijkheid Standaard (ITS) Totaal of gelijkwaardig Nederlands Keurmerk voor Toegankelijkheid (NLKT) Platinum.

Laat u zelf iets bouwen of wilt u de woning aanpassen? Meer informatie over het aanvragen en de eisen opgenomen in de Omgevingsvergunning vindt u hier: www.amersfoort.nl/bouwen-en-verbouwen.

Ontwerp richtlijnen voor (onder-)aannemers

Gaat u als ontwikkelaar, aannemer of onderaannemer aan de slag binnen de gemeente Amersfoort? Dan zijn dit concrete tips en adviezen die wij samen met onze ervaringsdeskundigen kunnen meegeven.

Nieuwe initiatieven

Voor nieuwe initiatieven van zowel gebouwen, openbare ruimte, evenementen en plaatsen van inrichtingselementen (bijvoorbeeld betaalautomaten) geven wij de voorkeur aan het toepassen van de Integrale Toegankelijkheid Standaard.

Bestaande situatie aanpassen

Voor het aanpassen van bestaande situaties kan worden uitgegaan van het Nederlands Keurmerk Toegankelijkheid Alleen voor monumenten kan hiervan worden afgeweken.

Woon Advies Commissie (WAC)

  De Woon Advies Commissie voorziet bouwplannen gratis en vrijblijvend van advies om gebouwen, woningen en openbare ruimte toegankelijk te maken. Hiermee wordt Amersfoort Toegankelijker en uw plan levensloopbestendig, multifunctioneel, beter verkoopbaar en plezieriger in gebruik.

  Passende woonruimte

  De gemeente werkt samen met de woningcorporaties om afspraken te maken over het woningaanbod in Amersfoort en met name toegankelijke en levensloopbestendige woningen. Ook voor wonen met een beperking zijn er verschillende mogelijkheden.

  Een wooncoach kan helpen om een passende woning te vinden. Ook ouderen die een alternatief zoeken voor hun koopwoning kunnen advies vragen aan een wooncoach.

  Urgentie aanvragen op basis van bijvoorbeeld medische noodzaak daarover vind je alle informatie op de website van het vierde Huis.  

  Informatie woningaanbod

  Voor het vinden van een zelfstandige huurwoning: www.amersfoort.nl/wonen-en-verhuizen

  De sociale kaart, voor het vinden van andere mogelijkheden om in Amersfoort te wonen:

  amersfoort.socialekaartnederland.nl

  Huurtoeslag

  Wilt u weten of u in aanmerking komt voor een huurtoeslag of een bijdrage in uw huurkosten?

  Informatie over huurtoeslag of een bijdrage in de huurkosten is te vinden op de website van www.rijksoverheid.nl.

  Contact

  Contactpersoon gemeente: Marina Aalbers

  Mail: toegankelijk@amersfoort.nl

  14033