Toegankelijk(e) gebouwen en wonen

Voor de toegankelijkheid van de openbare gebouwen werken wij samen met Ongehinderd. Zij beoordelen onze bestaande gebouwen op basis van het Nederlandse Keurmerk voor Toegankelijkheid (NLKT). Voor nieuwe gebouwen, zoals het zwembad Amerena moet worden voldaan aan de Integratie Toegankelijkheid Standaard (ITS).

Toegankelijk(e) gebouwen en wonen

Meer informatie vindt u hier: www.amersfoort.nl/bouwen-en-verbouwen

Gaat u aan de slag binnen de gemeente Amersfoort?

Nieuwe initiatieven

Voor nieuwe initiatieven van zowel gebouwen, openbare ruimte, evenementen en plaatsen van inrichtingselementen (bijvoorbeeld betaalautomaten) geven wij de voorkeur aan het toepassen van de Integrale Toegankelijkheid Standaard.

Bestaande situatie aanpassen

Voor het aanpassen van bestaande situaties kan worden uitgegaan van het Nederlands Keurmerk Toegankelijkheid Alleen voor monumenten kan hiervan worden afgeweken.

Aanpassingen openbare ruimte

Voor inrichting van de openbare ruimte zijn op 25 juni 2019 de nieuwe Richtlijnen Inrichting Openbare Ruimte (RIOR) vastgesteld. Deze worden meegestuurd met de offerteaanvraag of aanbesteding.

Hoofdroutes

Zowel ontwerpende als uitvoerende partijen vragen wij met name rekening te houden met het toegankelijk maken van ten minste de in “Amersfoort in Beeld” opgenomen hoofdroutes. Het gaat hierbij om voorzieningen als geleidelijnen, op- en afritten van voetpaden en verkeerslichten met rateltikker.

Praktische “tips” voor gebouwen, openbare ruimte, evenementen en inrichtingselementen:

 • Zorg voor een integraal afgestemd plan of ontwerp
 • Denk na over de logistiek. Zorg voor een zo kort mogelijke, drempelloze, obstakelvrije route van invalideparkeerplaats, naar de entree, naar het invalidetoilet en de gewenste locatie
 • Let op de 3B’s: Bereikbaar, Betreedbaar en Bruikbaar
 • Iedereen moet er naartoe, er doorheen en vooral weer uit kunnen komen. Denk aan uitgankelijkheid, met name bij calamiteiten
 • Kies bij voorkeur minimaal een rolstoellift in een gebouw
 • Voorkom gevaarlijke situaties, bijvoorbeeld achteruit een lift uit komen in combinatie met een trap
 • Laat een trap vooral praktisch zijn qua op- en aantrede, markering en doorlopende leuning
 • Gebruik contrasten en duidelijke markering
 • Stem in de openbare ruimte posities van lantaarnpalen, verkeersborden, vuilnisbakken en fietsenrekken goed op elkaar af om obstakels te vermijden
 • Hou zoveel mogelijk rekening met het gedrag van mensen
 • Gebruik varkensruggen om te voorkomen dat auto’s het voetpad deels blokkeren
 • Hou er rekening mee dat fietsers hun fiets vaak net buiten het rek parkeren
 • Zet een verkeersbord met “invalideparkeerplaats” niet ter hoogte van de bestuurderskant
 • Haaks parkeren voor een invalideparkeerplaats heeft de voorkeur
 • Zorg voor een ruime uitstap- en beweegmogelijkheid rondom een mindervalideparkeerplaats
 • Geef duidelijk aan qua materialisatie wat rijbaan voor auto, fiets en het voetpad is. Een shared-space is voor blinden- en slechtzienden onwenselijk
 • Laat tijdens uitvoerende werkzaamheden het voetpad zo lang mogelijk in gebruik en laat onderbrekingen zo kort mogelijk duren
 • Zorg voor goede gids- en geleidelijnen
 • Let op dat hellingen en op- en afritten niet te stijl zijn
 • Zorg voor voldoende rustpunten, bankjes
 • Hou met bedieningshoogte van apparatuur en balies altijd rekening met het gebruik vanuit een rolstoel
 • Zorg voor begrijpelijke informatie. Beperk de hoeveelheid tekst, bijvoorbeeld onder een verkeersbord
 • Gebruik in de communicatie altijd de 3 gangbare communicatiemogelijkheden; digitaal, telefonisch en persoonlijk contact. Zet zowel een goede, duidelijke website, telefoonnummer, drukwerk en persoonlijk contact in. Zorg voor ondertiteling bij filmpjes en zet een gebarentolk in.

De Woon Advies Commissie voorziet bouwplannen gratis en vrijblijvend van advies om gebouwen, woningen en openbare ruimte toegankelijk te maken. Hiermee wordt Amersfoort Toegankelijker en uw plan levensloopbestendig, multifunctioneel, beter verkoopbaar en plezieriger in gebruik.

De gemeente werkt samen met de woningcorporaties om afspraken te maken over het woningaanbod in Amersfoort en met name toegankelijke en levensloopbestendige woningen. Ook voor wonen met een beperking zijn er verschillende mogelijkheden.

Informatie woningaanbod

Voor het vinden van een zelfstandige huurwoning: www.amersfoort.nl/wonen-en-verhuizen

De sociale kaart, voor het vinden van andere mogelijkheden om in Amersfoort te wonen:

amersfoort.socialekaartnederland.nl

Huurtoeslag

Wilt u weten of u in aanmerking komt voor een huurtoeslag of een bijdrage in uw huurkosten?

Informatie over huurtoeslag of een bijdrage in de huurkosten is te vinden op de website van www.rijksoverheid.nl.

Contact

Contactpersoon gemeente: Marina Aalbers

Mail: toegankelijk@amersfoort.nl

14033