Toegankelijk werk en dagbesteding

Wij vinden het belangrijk om zoveel mogelijk mensen met een beperking of chronische aandoening, die dit kunnen en willen, te helpen aan een betaalde baan of passende dagactiviteiten in de gemeente Amersfoort. Als gemeente werken wij samen met het werkgeverservicepunt en werkgevers in Amersfoort om voor iedereen een passende werkplek te bieden. Of u te helpen om de gewenste dagbesteding te vinden.

Toegankelijk werk en dagbesteding

Inclusieve werkgever

De gemeente werkt zelf ook aan inclusief werkgeverschap. Als gemeente hebben wij als doelstelling jaarlijks 3 à 4 extra duurzame arbeidsplaatsen binnen de organisatie beschikbaar te stellen voor mensen uit de doelgroep banenafspraak. Een interne jobcoach zorgt voor de begeleiding van kandidaten en leidinggevenden.

Het WerkgeversServicepunt

Het WerkgeversServicepunt (WSP) is een samenwerking van het UWV WERKbedrijf regio Amersfoort met alle gemeenten in de arbeidsmarktregio Amersfoort: de gemeenten Amersfoort, Leusden, Nijkerk, Woudenberg, Baarn, Bunschoten en Soest.

Het WSP regio Amersfoort geeft persoonlijk en kosteloos advies over inclusief ondernemen en ondersteunt werkgevers bij de werving en selectie van personeel met afstand tot de arbeidsmarkt. Het WerkgeversServicepunt regio Amersfoort heeft als doel om werkgevers in de regio te ondersteunen. Samen met werkgevers wil het WSP kansen bieden aan mensen die ondersteuning bij het vinden van een baan goed kunnen gebruiken. Het WSP regio Amersfoort biedt hulp bij het vinden van werk. Woon je in Amersfoort, Leusden, Soest, Baarn, Bunschoten, Nijkerk of Woudenberg en ben je op zoek naar werk? We helpen je graag mee. Het maakt daarbij niet uit welke uitkering je ontvangt en ook zonder uitkering ben je welkom. Voor meer informatie neem contact op met het WerkgeversServicepunt.

Dagbesteding

Wellicht is het voor u op dit moment niet mogelijk om een opleiding te volgen of te werken, maar vindt u het wel fijn om op een andere manier uw dag in te vullen. In Amersfoort zijn er verschillende mogelijkheden voor dagactiviteiten of dagbesteding. Bijvoorbeeld producten maken, creatief bezig zijn of mensen ontmoeten. U kunt hiervoor terecht op onze website of IndeBuurt033.

Of raadpleeg zelf onze Sociale Kaart om passende dagbesteding te vinden.

Inhuur

Om zoveel mogelijk mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt aan het werk te helpen heeft de gemeente het aanbestedingsbeleid sociale voorwaarden opgenomen. De partij die de opdracht krijgt, levert een inspanning van 5% van de totale waarde in de vorm van “Social Return of Investment (SROI)”. Aan deze inspanning wordt een fictieve waarde toegekend, afhankelijk van de inspanning die een werkgever moet doen om iemand met een afstand tot de arbeidsmarkt aan het werk te helpen. Hier wordt invulling aan gegeven door bijvoorbeeld duurzaam betaald werk te bieden aan werkzoekenden, stage- of leerplekken of producten/ diensten in te kopen van sociale ondernemingen. Jaarlijks wordt de SROI van 5% ruimschoots behaald en worden op deze manier ongeveer 180 mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt geplaatst. Beroeps Opleidende Leerweg (BOL) en Beroeps Begeleidende Leerweg (BBL) plekken blijven onveranderd populair. Ook maakt het “creatieve bouwblok” een grote vlucht door en wordt er steeds meer ingekocht bij sociale ondernemingen.

Meer over de inhuur van diensten en bij projecten is te vinden op onze website social return.

Schoonmaak

Als inclusief werkgever zorgen medewerkers van Amfors voor de schoonmaak van het stadhuis.e